Kadın Kooperatifleri Destek Programı Teklif Çağrısı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Türkiye’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılımcılık, savunuculuk ve ağ oluşturma becerilerinin güçlendirilmesi yoluyla idari ve mali kapasitesinin desteklenmesi amacıyla Kadın Kooperatifleri Destek Programı Teklif Çağrısı yayınlandı.

Destek Programı, KEDV ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürütülen Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülüyor.

Destek programının 3 öncelikli hedefi bulunuyor:

1. Kadınların kadın kooperatiflerine ve/veya kadın kooperatiflerinin ağlara katılım süreçlerini desteklemek,

2. Yaşamları üzerinde alınan kararlarda söz sahibi olabilmeleri amacıyla savunuculuk becerilerini geliştirmek,

3. Kadınların ve kadın kooperatiflerinin yerel ve merkezi düzeyde karar alma süreçlerine etki edebilmesi amacıyla kalıcı, sürdürülebilir iş birlikleri ile yerel, bölgesel ve uluslararası ağlar kurmalarını ve/veya ağlara katılmalarını desteklemek,

Teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin, ortaklıklar kurularak ve paydaşlarla iş birliği içinde kurgulanması ve yürütülmesi teşvik ediliyor. Tüm Türkiye’den kadın kooperatiflerinin, kadın kooperatifleri ile ortaklıklar geliştirebileceği proje tekliflerinde ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler, meslek örgütleri, sendikalar, ağlar ve özel sektör kuruluşları projelere iştirakçi olarak katılabilir.

Toplam bütçesi 120.000 EUR (120 bin Avro) olan hibe programında, en az 3.000 EUR (3 bin Avro) ve en fazla 5.000 EUR (5 bin Avro) hibe desteği sağlanmaktadır. Proje başvurularının kadinkoophibe@kedv.org.tr e-posta adresine en geç 24 Ocak 2024 tarihinde saat 24:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

 

  • Açıklamalar

           Kadın Kooperatifleri Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular - 1

           Kadın Kooperatfileri Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular - 2

           Kadın Kooperatifleri Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular - 3

           Kadın Kooperatifleri Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular - 4

  • Düzeltmeler

           Hibe Başvuru Rehberi Düzeltme