Kadın Kooperatifleri Destek Programı Kapsamında Hibe Alacak Kadın Kooperatifleri Açıklandı!

IPA/2019/413-004 Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin 

Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

Kadın Kooperatifleri Destek Programı Sonuçları

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı internet sitesinde (www.kedv.org.tr) 8 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan ve 48 gün açık olan Kadın Kooperatifleri Destek Programı Teklif Çağrısı değerlendirme süreci tamamlanmış bulunmaktadır. Çağrı kapsamında toplam 115 kadın kooperatifi başvuruda bulunmuştur. Bağımsız değerlendiriciler aracılığı ile yürütülen değerlendirme süreci sonucunda 64 proje teklifi eşik üstünde puan almış ve bütçe dahilinde en yüksek puanı alan 24 kooperatif hibe almaya hak kazanmıştır. Desteklenecek projeler aşağıda yer alan asil listede illerin alfabetik sırasına göre sunulmaktadır. Bu kooperatifler arasından sözleşme süreci tamamlanamayan olması durumunda puan sırasına göre oluşturulmuş 12 proje teklifinin yer aldığı yedek listeye geçilerek sıradaki kooperatif ile sözleşme sürecine devam edilecektir.