Güçlendirme ve Kooperatifleşme


Güçlendirme ve Kooperatifleşme Programı

Tabandaki kadınların yoksulluğa karşı ortak ihtiyaçları etrafında örgütlenmeleri için;

  • Yerelden kadınların, dönüştürücü değişimin aktörleri olarak kabul görmelerini destekliyoruz,

  • Katılımı artırmak ve seslerini daha etkili bir şekilde yükseltmeleri için; mülteci kadınlar dahil, tabandaki kadınların örgütlenme modellerini güçlendiriyor ve çeşitlendiriyoruz,

  • Tecrübelerin paylaşılması ve kolektif bir güç oluşturulması için; Türkiye’de tabandaki kadın örgütlerinin, küresel taban hareketlerindeki akranları ile daha iyi bir şekilde bağlantı kurmalarını destekliyoruz,

  • Özellikle daha fazla ayrımcılığa maruz kalan gruplar olmak üzere, tabandaki kadınların yerel ve ulusal karar alma süreçlerine erişimlerini destekliyor ve halk tabanı topluluklarının vizyonu, sorunları ve stratejilerini kalkınma gündemlerine dahil edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Erken Çocukluk Eğitimi

KEDV, erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerini kadınların liderliğinde, dar gelirli kesimlere yaygınlaştırmak amacıyla, 2-6 yaş çocuklar için Mahalle Yuvaları, Mahalle Anneliği, Oyun Odaları, Oyuncak Kütüphaneleri gibi bakım ve eğitim hizmetleri verilen toplum temelli Kadın ve Çocuk Merkezleri modelini geliştirdi. Uluslararası ödüller alan ve akredite edilen (2005 Medchild, 2008 Vanderbilt University, 2009 Deutsche Bank the Urban Age Award) bu modeli uygulayan 22 merkezde her yıl yaklaşık 1000 çocuk ve kadın hizmet alıyor. KEDV, modeli uygulamak isteyen yerel kadın kooperatiflerine ve belediyelere eğitim, danışmanlık ve izleme hizmeti veriyor.

Erken Çocukluk Eğitimi

Kadın Kooperatifleri

KEDV, 2002 yılında kadınlar için kooperatifleşme hareketini başlatmıştır.

KEDV bu kapsamda: Türkiye’nin çeşitli kentlerinde kadın kooperatiflerinin yaygınlaşması, kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesi ve görünürlüğünün artırılması için destek veriyor. Ve Türkiye’nin her yanından, yaklaşık 100’e yakın kadın kooperatifini bir araya getiren SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği ve iletişim ağının sekreteryasını yürütüyor.

Simurg ile ilgili detaylı bilgiye www.simurg.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

Kadın  Kooperatifleri

Güçlendirme Programları ve Eğitimler

KEDV, kadınların kamusal alana çıkabilmeleri, sosyal ve ekonomik girişimler başlatabilmeleri için bilgi ve becerilerini artırmak ve yerel yönetimlerle diyaloglarını güçlendirmek için Liderlik, Finansal Okuryazarlık, Girişimcilik, Bilgisayar ve Internet Eğitimi, Yerel Yönetim Süreçlerine Katılım, Yerel Örgütlenme, Yönetişim gibi alanlarda kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. KEDV aynı zamanda eğitici eğitimleri yoluyla programlarını yaygınlaştırıyor, birbirinden öğrenme toplantıları ve inceleme gezileri organize ediyor.

Güçlendirme Programları ve Eğitimler