Afet ve Göç

Afet ve Göç Programı

Afet ve göç yönetiminde kadınların rolünün güçlendirilmesi için;

  • Krizlerin tüm aşamalarında daha aktif bir rol oynamaları için kadınları güçlendiriyoruz,

  • İnsani yardım desteğinin yoksul, kadın ve toplum yanlısı kalkınma ve direnç inisiyatiflerine dönüştürülmesi ve bu alanlarda tabandaki kadınların liderliğinin ön plana çıkarılmasını destekliyoruz,

  • Türkiye’deki mülteci ve göçmen kadınların kendi güçlenme stratejilerini belirleyebilmek için gerekli destek ve kaynaklara erişmesini destekliyoruz.

 

Afete Hazırlık

KEDV, İstanbul’da yürüttüğü pilot proje sonrası, belediyelere yaygınlaştırmak üzere Kadınların Liderliğinde Afete Hazırlık Eylem Planı kılavuzu geliştirmiştir.

Afete Hazırlık

Afet Sonrası Yeniden Yapılanma

Kadın merkezli ve uzun vadeli, katılımcı bir kalkınma yaklaşımıyla KEDV, 17 Ağustos Marmara Depremi ve Van depremi sonrası, yerel kurumlar ve otoritelerle işbirliği içinde, kadınların beceri ve kapasitelerini geliştirerek ortaklaşa, 3–6 yaş çocuklar için erken çocukluk eğitimi hizmetleri vermelerini, ekonomik girişimler başlatmalarını ve diğer sektörlerle ortaklıklar geliştirmelerini sağlamıştır. Deneyimlerini Hindistan, İran, Endonezya gibi ülkelerde deprem sonrası kadın kuruluşlarına aktarmıştır.

Afet Sonrası Yeniden Yapılanma

Göç

KEDV, Suriyeli mülteci kadınların sosyal ve ekonomik entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar mülteci kadınların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut stratejilerin uyarlanmasını ve genişletilmesini içermektedir. KEDV, zorunlu göçe cevap vermek için daha etkili, çok boyutlu stratejiler yaratmak amacıyla ittifaklar kurmaya çalışmaktadır. KEDV, Türkiye Mülteci Konseyi’nin kurucu üyelerinden biridir ve etkilerini güçlendirmek amacıyla Suriyeli ve Türkiyeli sivil toplum örgütlerini bir araya getirme çabası içindedir.

Göç