Umut ve Dayanışmanın Gücüyle 2023’te Neler Başardık?

2023 yılı hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıldı. 6 Şubat’ta yaşanan depremler büyük kayıplar getirdi. KEDV olarak biz de bölgede yaraların sarılması için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve en az 3 yıl boyunca kadınların hayatlarını daha iyi bir şekilde yeniden yapılandırmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yeni yılı umut, birlik ve beraberlik içinde karşılarken dayanışmayı büyüten kadınlara, ekiplerimize, bağışçılarımıza, destekçilerimize, paydaşlarımıza ve gönüllülerimize tekrar teşekkür ediyoruz!

Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte çalışmayı ve üretmeyi diliyoruz.

İyi ki varsınız!

 

1. Deprem Bölgesinde Kadınların Liderliğinde Yaşamı Yeniden Kuruyoruz!

2023 yılında ana odağımız deprem bölgesindeki halkın ihtiyaç duydukları acil hizmetlere, gıdaya ve diğer ürünlere erişimlerini sağlamak, yaralarını sarmak ve şehirlerin yeniden daha iyi bir şekilde yapılanmasına destek olmak oldu.

Temiz Suya Erişim, Hijyen, Halk Sağlığı, Kadınların ve Çocukların Risklere Karşı Korunması

Depremin ilk gününden itibaren bölgede halkın temiz su, hijyen ve sanitasyon konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1.080 WC, 630 duş kurduk. 3.965 hijyen kiti, 700 bebek kiti, 1.169 yaşlı kiti, 7.181 menstrüal kit, 176 engelli tuvaleti dağıttık. Yazın sıcaklara karşı korumak amacıyla tente, gölgelik ve vantilatör desteği sağladık. Şimdi de kış kitleri hazırlıklarımız ile konteyner bölgelerindeki yapıların kış şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışıyoruz. Ayrıca kışlık kıyafet dağıtımı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

 

Hatay’da HATSU ile iş birliği içerisinde Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisinin tekrar tam kapasite çalışmasını, Özsoğuksu kuyularına alınan pompalar ile temiz suya erişilmesini ve Sinanlı Mahallesi’ndeki boru hattının kurulumuna destek sağladık. Bununla 80.000’den fazla kişinin temiz suya erişimine destek olduk. Ayrıca Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde tadilatını gerçekleştirdiğimiz 3.200 metreküplük su deposu ile 28.000 kişinin tüm su ihtiyacı karşılanıyor.

 

 

Gıdaya Erişim ve Geçim Kaynaklarının Yeniden Tesisi

Geçim kaynaklarını kaybeden 400 haneye, gıda ve gıda dışı insani ihtiyaçları için kupon destekleri verdik. Tarım sektöründe meydana gelen hasarların onarılması, geçim kaynaklarına erişimin yeniden sağlanması ve özellikle çiftçi kadınların toparlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 28 haneye tohum desteği, 750 haneye fidan desteği sağladık. 2024’te ise kadın girişimcilere ve kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınlara nakit ve malzeme desteği sağlamaya devam edeceğiz.

 


Kadın ve Çocuk Merkezleri

Kadınların depremden sonra güvenli alanlarda hayatlarını yeniden kurabilmek için bir arada dayanışmayla çalışmalar yürütebilmeleri amacıyla 3 Kadın ve Çocuk Merkezi ve UN Women ile birlikte 3 Kadın Dayanışma Merkezi açtık. Merkezlerde çocuklar için okul öncesi eğitim ve bakım hizmetlerinin sağlanması, kadınlar için eğitimler, atölye çalışmaları, gelir getirici faaliyetler ve ihtiyaçlara yönelik dağıtımların yanı sıra bilgi toplama ve yaygınlaştırma, hizmetlere erişim ve yönlendirme konularında da çalışmalar yürütüyoruz. 2024’te de Kadın ve Çocuk Merkezleri kurmaya devam edeceğiz.

 

Kadın Kooperatifleri

Depremin ilk aylarında Arsuz Kadın Kooperatifi’nin deprem bölgesi için çarşaf üretimine destek olduk. 36 kadının ürettiği 2.100 çarşaf ve yastık kılıfının ilk etap dağıtımını el birliğiyle gerçekleştirdik. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin ürettiği geri dönüşümlü oyuncakları ise deprem bölgesindeki 23 Nisan etkinliğinde çocuklara dağıttık.

Bölgedeki kadın kooperatiflerinin sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi, koruma kapsamındaki mülteciler dahil kadın ve çocuklar başta olmak üzere depremden en fazla etkilenen gruplara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin sunulması, dayanışma ağlarının oluşturulması gibi alanlardaki girişimlerini desteklemek üzere “KEDV Kadın Kooperatifleri Deprem Destek Fonu”nu başlattık. Destek fonuna şimdiye kadar 18 kadın kooperatifi başvurdu ve 5 kooperatifin başvurusu onaylandı. 13 kooperatifin başvurularının değerlendirme ve gönüllü mentorlarla geliştirme süreci devam ediyor. Şimdiye kadar onaylanan 5 başvurunun toplam bütçesi 4 milyon TL’nin üzerinde.

 

Savunuculuk ve İletişim

Afet sonrası dönemde kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, kadınların insani yardım ve yeniden yapılanma sürecine dahil edilmesi talebiyle başlatılan “Kadınların Sesine Kulak Ver” imza kampanyası 2023 yılında 5349 kişi tarafından imzalandı. Bölgedeki kadın kooperatiflerine devlet desteklerinin sağlanmasını talep etmek üzere başlatılan ikinci aşama kampanya ise 1503 kişi tarafından imzalandı.

İMZALAMAK İÇİN TIKLAYIN!

 

Depremden Sonra Yürüttüğümüz Çalışmalarla İlgili İlk 6 Ayı Kapsayan Raporumuzu Yayımladık!

Üyesi olduğumuz Oxfam Konfederasyonu’yla deprem bölgesinde yaşamın yeniden kurulması için ilk 6 ayda yürüttüğümüz çalışmaları anlattığımız raporu okumak için tıklayın! 

 

2. Kadın Kooperatiflerinin Güçlenmesi için Yürüttüğümüz Çalışmalar Devam Etti!

Kasım ayında Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik Genel Müdürü’nü ziyaret ettik. Yapılan görüşmede KEDV ve SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği’nin güncel çalışmalarını anlatarak, bölge ve il ağlarında yer alan kadın kooperatiflerinin öncelikli ihtiyaçları, talepleri ve çözüm önerilerini gündeme getirdik. Deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, bölgeye yönelik destek programlarımız ve kooperatiflerin acil ihtiyaçları ile ilgili bilgilendirme yaptık.

Kadın kooperatiflerinin girişimlerinin desteklenmesi için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Mardinli kadın üreticilerin kurduğu Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin İzmir, Balçova Olimpiyat Köyü’nde yeni bir midye üretim tesisi kurmasını destekledik. Kadın kooperatifi kurmak isteyen kadın gruplarına 20 bilgilendirme oturumu ve eğitim düzenledik. Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa’da 4 kadın kooperatifinin kurulması sürecinde kadınlarla beraber çalıştık. 11 kooperatife kurumsal gelişimlerine yönelik mentorluk, ürün geliştirme ve satış konularında destek verdik.

 

 

3. KEDV’in Kurucusu ve Genel Müdürü Şengül Akçar, İNGEV Tarafından Verilen “ACT HUMAN İnsani Gelişme Ödülü”nü Aldı!

İNGEV’in düzenlediği “ACT HUMAN İnsani Gelişme Ödülleri” 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İnsani gelişme; insanın iyi olma halinin yeniden tanımlanması, kalkınma, kaliteli yaşam standardı, sağlık, eğitim gibi hizmetlere nitelikli erişim, ifade özgürlüğü, insan eylemliliği, insan, çevre ve dijital haklar gibi konularda bütüncül bir yaklaşımı ifade ediyor. KEDV’in Kurucusu ve Genel Müdürü Şengül Akçar da ödülü alırken yaptığı konuşmasında, Türkiye'deki kadınların liderliğinde değişim yaratmak adına KEDV’in yaptığı çalışmalardan bahsetti. Özellikle deprem bölgesindeki çalışmalara odaklanan Akçar, kadınların hayatlarını iyileştirme ve umut yeşertme çabalarına destek çağrısında bulundu.

 

 

4. “Gender and Development” Dergisinin 2023 Yılı Temmuz-Aralık Özel Sayısı Yayımlandı!

KEDV’in de aralarında bulunduğu bir grup STK’nın ev sahipliğindeki derginin bu sayısında, ''Kadın İnsan Hakları Savunucuları (WHRDs)'' teması altında, hak savunucularının kırılgan gruplarda toplumsal cinsiyet adaletinin tesis edilmesine ve insan haklarının korunması ile iyileştirilmesine yönelik adanmışlıkları ele alınıyor. Hem kadın insan hakları savunucularının daha önce anlatılmamış hikâyelerini öne çıkarıyor hem de bu alandaki akademik çalışmalara katkıda bulunuyor.

Dergiyi okumak için tıklayın!

 

5. Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği 8. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti!

KEDV'in desteği ve 7 kadın kooperatifinin girişimiyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri birliği Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği 8. Olağan Genel Kurulu, 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıya Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 23 kooperatiften 30 temsilci katıldı. Genel kurulda Simurg’un ve kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, kadın kooperatifleri arasındaki iletişim, iş birliği ve ortaklıkların artırılması, örgütlenme, farkındalık yaratma, ortak talepler ve sorunların çözümü için savunuculuk faaliyetlerinin daha aktif yürütülmesine yönelik strateji planları ele alındı. Ayrıca deprem bölgesindeki kooperatiflerin acil ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlarının tartışıldığı toplantıda, kooperatiflerin sürdürülebilirliği ve güçlendirilmesi için atılacak somut adımlar belirlendi.

 

 

6. KEDV ve Garanti BBVA İş Birliğiyle “Hesabını Bilen Kadınlar” Programı Kapsamında Finansal Okuryazarlık Eğitimleri Başladı!

Finansal okuryazarlık, kadınların hem aile hem de toplum içindeki rolleri nedeniyle temel bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kadınların kendi ekonomilerini daha iyi yönetmeleri için KEDV olarak Garanti BBVA’nın Hesabını Bilen Kadınlar Programı kapsamında, kadın kooperatifleriyle beraber

“Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimlerini İstanbul, Gaziantep, İzmir, Muğla, Manisa ve Şanlıurfa’da 6 Ekim 2023 tarihinde başlattık. Projenin ilk iki ayında 21 kooperatif ile 88 eğitim düzenledik ve 1.082 kadınla bir araya geldik. Eğitimler 2024 yılında da devam edecek.

 


7. Kadınların Liderliğinde Yeşil Mahalle Girişimi Projesi 

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve UN Women ortaklığında yürüttüğümüz proje, mülteci ve ev sahibi topluluktan kadınlarla birlikte Gaziantep’te uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında kadınların liderliğinde, yerel paydaşlarla birlikte veriye dayalı yerel iklim eylemlerine ilişkin bilgi ve verilere erişimin artırılmasını, ayrıca mülteci ve yerel kadınların mahalle liderleri olarak örgütlenmelerini ve iklim krizinin etkilerine karşı dirençli sokak çalışmaları yürütmelerini hedefliyoruz.

İklim krizinin cinsiyete dayalı etkilerinin araştırılması ile ilgili de bir rapor yayımlayacağız. Geliştirdiğimiz yeşil iş modeli ve bu projenin çıktıları ile farkındalık yaratarak 250 kadına “İklim Değişikliğinin Etkileriyle Mücadele Eğitimi” vermiş ve sosyal etkinlerle birlikte toplam 750 kadınla bir araya geleceğiz. Gaziantep’te dar gelirli yerleşimlerde acil durumlar, afetler ve krizlere karşı kadınların liderliğinde direncin artırılmasını planlıyoruz.

 

8. KEDV ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Birliğiyle “Sakin Mekân Agora” Açıldı!

Kadınların, çocukların ve gençlerin bir araya gelebilecekleri bir mekân olarak tasarlanan ve 150 yıllık bir binada hayat bulan Sakin Mekân Agora açıldı. Uygulanacak programlarla kadınların sivil toplum örgütleri ve kooperatifler aracılığıyla güçlenmelerine destek olurken, sosyal hayata katılımları ve meslek sahibi olmaları hedefleniyor. Mesleki beceri kursları ve ürün geliştirme atölyelerinin yanı sıra çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme gibi hizmetlerin sunulacağı mekânda, psikolojik ve hukuki danışmanlık destekleriyle birlikte farkındalık oturumları da gerçekleştiriliyor.

 

9. En Güzel Hediyeler Nahıl Dükkân'da!

 

Nahıl Dükkân’da Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticiler tarafından üretilen el emeği, doğa dostu, özel tasarım ürünlerin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı için çalışmaya 2023’te de devam ettik. 200’e yakın kurumsal iş birliğiyle kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerin ürettiği 190.000 adet ürünün satışını gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki çalışmalarla birlikte 30’dan fazla kadın kooperatifine ürün geliştirme, satış ve pazarlama desteği verdik. 23 bireysel kadın üreticinin ürettiği ürünler ile 142.299 kişiye kurumsal satış yaptık. İş yerleri, fuar, şenlik ve festivallerde 70 stant açarak ürünleri yeni müşterilerle buluşturduk.

Depremin ardından Watsons ile devam eden iş birliğimize Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi’nin ürettiği çantaları da dahil ettik. Çantaların satışı Watsons mağazaları ve Watsons e-ticaret sitesinde devam ediyor. Ayrıca Arçelik ile geliştirdiğimiz iş birliği ile Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi’nin deprem sonrasında 21.000 adet çanta üretmesini ve kooperatif bünyesindeki kadınların gelir elde etmesini sağladık. Bölgede gıda üretimi yapan kadın kooperatiflerinin stoklarının satılmasına ve hızlı bir gelir sağlamalarına destek olmak amacıyla özel sektörle iş birliği yaptık ve bu ürünlerin satışını gerçekleştirdik. Bölgedeki kadın kooperatifleriyle, satış ve pazarlamasını Nahıl’ın yürüteceği 15 adet yeni ürün geliştirdik ve satışına başladık.

Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri özel sektörün tedarik zincirine entegre etmek amacıyla BİM marketlerle iş birliği yaptık. Bu kapsamda 5 kadın kooperatifi ve kadın üreticinin ürettiği ürünler, her bir kooperatiften 10.000’er koli olmak üzere BİM marketlerin raflarında yer buldu. Kooperatiflerin ürünlerinin ve ambalajlarının kalite standartlarına uygun olması için verilen eğitimlerin yanı sıra tüm denetim, kontrol lojistik ve dağıtım süreçleri NAHIL tarafından yürütüldü.

 

10. Yeni Tatil Adresiniz: Nahıl Misafirevleri!

 

 

İstanbul, Mardin ve Şanlıurfa’da KEDV desteği ile Nahıl ve yerel kadın kooperatifleri ortaklığında işletilen Nahıl Misafirevleri, işletme modeliyle kadınların doğrudan ekonomiye katılmasını, sosyal refahının artırılmasını, bölgede bireysel ve kolektif üretim yapan diğer kadınların da dolaylı olarak desteklenmesini amaçlıyor. Misafirevlerinde 2023 yılında 1.357 kişi konakladı. 

Sizleri de yereldeki kadınları desteklemek için Nahıl Misafirevleri'ne bekliyoruz! Tatillerinizi planlamak için nahilmisafirevi.com adresinden detaylı bilgi edinebilir, rezervasyon yapabilirsiniz.

 

11. Nahıl İleri Dönüşüm Parkı ile Kullanmadığınız Tüm Eşyalarınıza Talibiz!

2022’de açtığımız İstanbul Kasımpaşa’daki Nahıl İleri Dönüşüm Parkı ile tüketim atıklarını kadınların eliyle yeniden ekonomiye kazandırarak hem kadın girişimciliğini desteklemeyi hem de kent halkı arasında dayanışma, çevre kirliliği ve israf konularında farkındalığı artırmaya devam ediyoruz. Siz de atmayın, kenarda bekletmeyin, değerlendirin. Kullanılabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarınızı yeniden hayat bulmaları için KEDV’e bağışlayın!

 

12. KEDV Koşucuları Adımlarını Deprem Bölgesindeki Kadınlar İçin Attı!

 

KEDV Koşucuları, yıl boyunca katıldığımız Runtalya, Maraton İzmir, İstanbul Yarı Maratonu, Bursa Eker Koşusu ve İstanbul Maratonu’nda depremden etkilenen kadın kooperatiflerine destek olabilmek için iyilik peşinde koştular. Maratonlara 34 kurumsal takım ve 498 bireysel koşucu katıldı. Kampanya yürüten KEDV Koşucuları 3.338 kişiyi de bağış yapmaya ikna ettiler. Bu kampanyaların toplamında 1.648.658 TL bağış toplandı.

KEDV KOŞUCUSU OLUN!