Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar yaratmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütür. Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme programları uygular, bu gruplara Kadın ve Çocuk Merkezleri kurarak erken çocukluk eğitim hizmetleri sunmaları için destek verir. KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve diğer kapasite geliştirme olanakları sunmaktadır.

Programlar

5

KEDV kuruluşundan bu yana kadınlar açısından öncelikli olduğuna inandığı 4 temel konuda programlar geliştirmiş ve uygulamıştır. Bu programlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlar

1

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı-KEDV-, geliştirdiği modellerin yaygınlaştırılması için yurtiçi ve yurtdışında kullanılan eğitim kitapları, kataloglar, broşürler ve çeşitli dokümanlar hazırlamıştır.

Basında Biz

ozgurgun

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak, birçok projemiz, birçok dergi ve gazete tarafından yayınlanmıştır. Medyada hakkımızda çıkan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz..

Haberler

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nı destekleyin!

Seçenekleri İncele
powered by radore-03a.jpg