Mikrogirişimci Kadınların İhtiyaçlarını Anlamaya Yönelik Hazırlanan Deprem Sonrası Durum Analizi Raporu Yayımlandı!

Oxfam KEDV, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ve İNGEV iş birliği ile afet sonrasında bölgedeki mikrogirişimci kadınların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik hazırlanan Deprem Sonrası Durum Analizi 2023 Raporu yayımlandı. 10 ilde 6.010 mikrogirişimci kadın ile yapılan görüşmenin çıktılarının yer aldığı rapor, deprem bölgesindeki insani yardım ve kalkınma çalışmalarına yol göstermesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının önemi vurgulanırken, kadın girişimcilerin farklı sektörlerdeki girişimlerini yeniden yapılandırmaları için daha geniş yapısal değişikliklerin gerektiğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca kadın girişimcilerin toplumun uzun vadede toparlanmasına katkıda bulunacak sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu iş uygulamalarına girme olasılıklarının, erkek girişimcilere oranla daha yüksek olduğuna da işaret ediliyor.

Depremden etkilenen mikrogirişimci kadınların ihtiyaçlarına yönelik politika ve programların geliştirilmesini ve özellikle kadınların ekonomik iyileşme sürecinde aktif rol alabilmeleri için gerekli desteğin sağlanmasını önemli buluyoruz. Oxfam KEDV olarak depremden sonra yeniden yapılanma sürecinde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerindeki mikrogirişimci kadınlar için programlarımızı geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Raporu okumak için tıklayın!