Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Dergisi'nin yeni sayısı yayında!

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Dergisi, KEDV’in de üyesi olduğu bir konsorsiyuma devredildi

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Dergisi (Gender and Development Journal), kuruluş yılı olan 1993’ten geçtiğimiz yıla kadar Oxfam İngiltere tarafından Routledge/Taylor and Francis yayınevi ile ortaklaşa olarak yayımlandı. Bu sürede dergi, kalkınma alanında önemli bir kaynak oldu ve değerli deneyimleri olan ancak geleneksel akademik dergilerde dil gibi çeşitli engeller nedeniyle yayın yapamayan, çoğu Küresel Güney'deki aktivistlere, kalkınma alanındaki uygulayıcılara, akademisyenlere önemli bir alan sundu. Derginin Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayımlanan sayılarında, politika yapıcılar ve uygulayıcılar, araştırmacılar, aktivistler ve feministler toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarıyla ilgili farklı tematik alanlarda değerli içerikler paylaştılar.

Dergiye ev sahipliğindeki geçiş süreci

Ancak Oxfam İngiltere’nin 2020 yılının sonlarında ev sahipliği yapmayı durdurma kararı alması üzerine, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Oxfam Güney Afrika (OZA), Oxfam Brezilya (OBR), Oxfam Kolombiya (OCO), Oxfam Hindistan (OIN) ve Oxfam Meksika (OMX), bir konsorsiyum oluşturdular ve dergiye ev sahipliği yapmaya başladılar. Konsorsiyum üyelerinin bir kısmı derginin idari, finansal, hukuki işlerini üstlenerek veya editör ekibini destekleyerek farklı sorumluluklar üstleniyorlar; ayrıca her biri danışma kurulunda da yer alarak derginin stratejik yönünü belirliyorlar.

Konsorsiyum üyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma alanındaki programları ve savunuculuk çalışmalarından edindikleri deneyimler ve kurdukları iş birlikleriyle dergiye yön vererek, derginin etkili bir referans olarak konumunu sürdürmesini hedefliyorlar. Vizyonları ise, derginin, uluslararası insani yardım ve kalkınma sektörlerinde bilgi üretimine ve yönetimine yönelik kapsayıcı ve sömürgesizleştirici yaklaşımlar benimsenmesi konusunda belirleyici bir rol üstlenmesi. Akademik yayın yapmayan aktivistler, sivil toplum çalışanları gibi grupların bilgi üretimine görünür ve eşit bir şekilde dahil edilebilmesi için dergide bu grupların üreteceği içeriklere ve röportajlara da yer verilmeye devam edilecek. Ev sahipliğindeki bu geçiş aynı zamanda Oxfam’ın küresel dengenin sağlanması, feminist ilkelere bağlılık ve Küresel Güney’de somut iş birlikleri kurulması hedeflerinin somut bir tezahürü olması açısından da oldukça önemli.

Yayımlanma modeli ve yaklaşımı

Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Dergisi, Routledge/Taylor ve Francis yayınevi ile ortaklaşa yayımlanıyor. Bu anlaşma kapsamında dergi, abonelik satışıyla akademik kurumlar ve bireylere ücretli olarak sunuluyor. Sivil toplum çalışanları ve aktivistler ise Oxfam'ın Policy and Practice web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla makalelere ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Bu model ile bir yayıncıya ek ödeme yapılmadan derginin yayımlaması, editörlük maliyetlerini karşılamak için bir miktar gelir elde edilmesi ve uygulayıcılar ve aktivistlerin dergiye ücretsiz erişimi sağlanabiliyor. Derginin editörlük danışma grubunun yanı sıra her sayıda konunun uzmanı akademisyenler misafir editör olarak editör ekibine dahil oluyor.

Derginin 2022 ve 2023 temaları

Derginin ev sahipliğinin 6 üyeli konsorsiyuma geçişinden sonra yayımlanan ilk sayı Ağustos ayında dijital olarak yayımlandı. Teması Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir İyileşme: Kadınların İnsana Yaraşır İşlere Erişimini Sağlamak ve Bakım Hizmetlerini Dönüştürmek olan bu sayının editör ekibinde Fatimah Kelleher, Jayati Gyatihosh ve Valeria Esquivel gibi feminist akademisyenler ve Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Dergisi editörleri yer aldı. Sayı, Covid-19 krizinin etkilerini toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelemeyi hedefledi; bu kapsamda Bangladeş, Kolombiya, Ekvator, Gana, Hindistan, Endonezya, Kenya, Laos, Myanmar, Pasifik Adaları, Filistin, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve Zimbabve dahil olmak üzere birçok ülkeden vaka çalışmalarını içeriyor.
Sonraki sayılar için ise belirlenen temalar Kasım 2022 “Kadınlar, İş ve Dijital Ekonomi”, Mart 2023 “Kadın İnsan Hakları Savunucuları”, Temmuz-Kasım 2023 “Bilgi ve Pratiğin Sömürgesizleştirilmesi”.

Siz de https://policy-practice.oxfam.org/ adresinden dergide yer alan makalelere erişebilirsiniz.

Dergiye abone olmak için www.genderanddevelopment.org ve www.tandfonline.com/journals/cgde20 adreslerini ziyaret edebilirsiniz.