Tarımın Kadın Elçileri Programı

Tarımın Kadın Elçileri Programı Nedir?

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını kadınların liderliğinde iyileştirmeyi amaçlayan Tarımın Kadın Elçileri için her hasat dönemi, yeni bir mücadele ve yeni bir düzen kurmak demek. Bu programımızla kadınların sadece hasat dönemi için değil, hayatlarının tamamında sürdürülebilir çözümler üretmeleri için çalışıyoruz. Bunun için;

  • Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kadınların kendi sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde, çözüm önerileri geliştirilmesinde ve bunların hayata geçirilmesinde bir taraf olarak yer almalarını sağlamayı,
  • İşçileri, bahçe sahiplerini, kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinden ilgili tarafları ortak amaçlar etrafında buluşturacak sürekli bir diyalog ve işbirliği platformu yaratmayı,
  • Mevsimlik tarım işçilerinin hem hasat hem de hasat dışındaki sorunlarına pratik ve kalıcı çözümler üretilmesine katkıda bulunmayı,
  • Çocukların tarımda çalışma oranlarını ve risklerini azaltmaya yönelik örnek uygulamalar ve ortak girişimler başlatmayı hedefliyoruz.

“Tarımın Kadın Elçileri” Kimdir?

Tarımın Kadın Elçileri (TKE), mevsimlik tarım işçisi olan, kadın ve işçi hakları konusunda duyarlı, tarımda çalışma koşullarının iyileştirmesi için liderlik üstlenen ve KEDV tarafından düzenlenen eğitim programına katılmış kadınlardır. Tarımın Kadın Elçilerinin temel rolü, tarım işçisi kadınların sorun ve ihtiyaçlarını tarif etme ve bunların çözümü için kadınları doğru kaynaklar ve fırsatlarla buluşturmaktır.

Nasıl Başladık ve Neler Yaptık?

KEDV olarak 2010’da Adil Emek Derneği (FLA) ve Nestle ile Ordu'da tedarik zinciri analiziyle başladığımız çalışmalara, sonraki yıllarda Olam Progıda ile çocuk işçiliğini önlemeye yönelik programlarla devam ettik. Ardından 2017’de mevsimlik tarım işçisi kadınların ve çocuklarının sorunlarına kalıcı çözümler üretme çabalarına katılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, FLA, Nestle ve Olam Progıda ile işbirliği geliştirdik. Değişim yaratacak kalıcı çözümler için birbiriyle ilişkili sorunları bütünlüklü şekilde ele alarak, işçilerin liderliğinde ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmanın gerekli olduğuna inanarak hem hasat sırasında Sakarya ve Düzce’de hem de hasat dışında işçilerin yaşadığı Mardin ve Diyarbakır’da çalışmalar yürüttük. Ve bu sürecin sonunda mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını kadınların liderliğinde iyileştirmek amacıyla topluma dayalı bir danışmanlık sistemi olan Tarımın Kadın Elçileri Programını geliştirdik. Programı fındık hasadında mevsimlik işçi olarak çalışmış olan, tarımda çalışma koşullarını iyileştirmek için liderlik üstlenmeye istekli 21 kadın ile hayata geçirdik.

Tarımın Kadın Elçileri ev ziyaretleri yoluyla mevsimlik tarım işinde çalışan kadınların ve ailelerinin mevcut durumunu tespit ettiler. Kadınları talepleri doğrultusunda çocuk gelişimi ve eğitimi, tarım işçisi olarak hakları, sözleşmeli çalışmanın avantajları, çocuk işçiliği, bilgi ve destek mekanizmaları, bütçe yapma ve tasarruf gibi finansal konularda bilgilendirdiler, uzmanlarla buluşturdular, ilgili kurum ve hizmetlere yönlendirdiler. Topladıkları bilgileri hasat ve hasat dışındaki koşulların iyileştirilmesine yönelik girişimler başlatılması için kurumlarla ve Olam Progıda ile paylaştılar. Hasada gidecek çocukları tespit ettiler, MEB ile işbirliği yaparak yaz okullarına yönlendirdiler. Yerel sağlık birimleriyle birlikte hasat sırasında sık karşılaşılan hastalıklar, ilk yardım ve aşılarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ayrıca Olam Progıda ile işçi hakları ve sözleşmeli çalışma ile ilgili eğitimler düzenlediler. Tüm bu çalışmalarla 2000’den fazla kadına ve çocuğa ulaştık.

Bu sırada tarım işçisi kadınlarla kendi belirledikleri sorunlarına çözüm önerileri geliştirmelerini amaçlayan güçlendirme eğitimleri uyguladık. Ardından bu süreçte edindiğimiz deneyimleri, tespit ettiğimiz ihtiyaçları ve kadınların geliştirdiği önerileri ilgililerle paylaşacağı ortamlar yarattık. Bu amaçla Mardin ve Düzce’de fındık tedarik zinciriyle formel ve enformel olarak ilişkili tüm aktörleri ilk defa bir araya getiren işbirliği toplantıları düzenledik. Bu toplantılar yoluyla kadınlar ilk defa mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının ve bunlara yönelik çözümlerin tartışılmasında bir taraf olarak yer aldı.  

Tarımın Kadın Elçileri aynı zamanda annelerle çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini desteklemek için yapılandırılmış 10 haftalık bir program uyguladılar. Anneler ve çocuklarla birlikte evdeki mevcut imkânları kullanarak sonradan uygulamaya devam edebilecekleri kaliteli, eğlenceli ve çocuğun eğitimini destekleyecek etkinlikler yaptılar. Bu etkinliklerde çocukların ürettiği resimlerden oluşan ve programdaki deneyimlerimizi paylaştığımız bir albüm hazırladık. Siz de çocukların renkli dünyasına yolculuk yapmak, albümü incelemek ve indirmek için tıklayın.

Yaptığımız tüm bu çalışmaları ve mevsimlik tarım işçisi kadının memleketten hasada uzanan iş yükünü anlattığımız bir de film hazırladık.

Tarımın Kadın Elçileri Programı Filmimiz

 

 

 

Tarımın Kadın Elçileri