Kadınların Liderliğinde Mahalle Düzeyinde Halk Sağlığının Güçlendirilmesi Programı

2020’de, salgınla birlikte mevcut tüm eşitsizlikler derinleşti. Yoksul kadınların ise her zamankinden daha fazla mücadele etmesi gerekti.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak, Bilkent Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Başkent Üniversitesi ve yerelden ve mülteci kadınların paydaşlığında, Ekim-Aralık 2020 döneminde İstanbul ve Gaziantep’te “Kadınların Liderliğinde Mahalle Düzeyinde Halk Sağlığının Güçlendirilmesi Programı”nı hayata geçirdik. Bu program kapsamında 20’si Gaziantep, 10’u İstanbul’dan olmak üzere 30 mahalle lideri kadın, KEDV’in güçlendirme eğitimlerinin yanı sıra sağlık uzmanları tarafından verilen Covid-19 eğitimlerini de aldı. Kadınların öncelikleri ve ihtiyaçlarına daha etkili ve kalıcı bir şekilde yanıt verebilmeyi amaçladığımız eğitimlerin ardından mahalle liderleri, toplam 664 kadına telefon aramalarıyla ulaştı. Kadınları, Covid-19 döneminde sağlık ve korunma, sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve sağlık hizmetlerinin kullanımı konularında bilgilendirdiler. Özellikle Covid-19 döneminde sağlık ve temel hizmetlere erişim, artan bakım yükleri, geçim zorlukları, varsa yaşlı ve hastalarının durumu, çocuklarının eğitim durumları, gıda ve hijyen malzemeleri ihtiyaçları gibi meseleleri anlamaya çalıştılar. Hassas durumdaki bireylerin durumlarının takibini yaptılar. Yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan sorunları ve önerileri paylaşmak, işbirlikleri geliştirmek amacıyla kamu kurumları ve insani yardım örgütleriyle iletişime geçtiler. Mahalle liderleri mahallelerinde telefonlarla ulaştıkları kadınlar ve kurumlar arasında köprü görevi gördüler.

Bu çalışmayla, kadınların kriz durumlarında, risk azaltma ve yeniden yapılanma süreçlerindeki potansiyelini bir kez daha deneyimledik. Kadınların mahalle düzeyinde kendi aralarında kurdukları ağların, bilginin yayılması ve dayanışma konusunda önemli bir boşluğu doldurabildiğini gördük. Bu süreç, krizlere müdahalede ve krizlerin etkilerini azaltmada toplum katılımlı ve kamu, üniversite, STK, yerel halk işbirliğine dayanan yenilikçi modellere olan acil ihtiyaca nasıl cevap verilebileceğine bir örnek oluşturdu.  

Program kapsamında üretilen bilgi notlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Covid-19 Dönemı̇nde Sağlık Hı̇zmetlerı̇ Kullanımı Bı̇lgı̇ Notu
Covid-19 Dönemı̇nde Sağlık Hı̇zmetlerı̇ Kullanımı Bı̇lgı̇ Notu (Arapça)
Covid-19 Dönemı̇nde Sağlık ve Korunma Bilgi Notu
Covid-19 Dönemı̇nde Sağlık ve Korunma Bilgi Notu (Arapça)
Covid-19 Dönemı̇nde Sağlıklı Beslenme Bilgi Notu
Covid-19 Dönemı̇nde Sağlıklı Beslenme Bilgi Notu (Arapça)
Salgın Günlerinde Stresi Nasıl Yönetiriz Bilgi Notu
Salgın Günlerinde Stresi Nasıl Yönetiriz Bilgi Notu (Arapça)