Kadınlar Liderliğinde Kırsal Kalkınma Girişimleri Paneli

Kadınlar Liderliğinde Kırsal Kalkınma Girişimleri Paneli - 3 Aralık | 15.00 @ZOOM

Dünyanın farklı bölgelerinden alternatif üretim ve tedarik modellerini örgütleyen kadınlarla bir araya geleceğimiz Kadınlar Liderliğinde Kırsal Kalkınma Girişimleri Paneli’ne davetlisiniz.

Panelde kadınlar, yerel girişimlerinin toplumun güvenli ve yeterli gıdaya erişmesindeki rolüne, kadınların güçlenmesine ve toplumlarına katkılarına, diğer girişimler ve ağlarla işbirliklerine, endüstriyel üretime karşı yerelde küçük üretimin desteklenmesinde kamu politikalarını ve desteklerini etkileme stratejilerine ilişkin deneyimlerini paylaşacaklar.

Dünya genelindeki nüfusun %70'ini küçük çiftçiler, %25'ini endüstriyel gıda zincirleri besliyor. Diğer yandan küresel gıda üretiminin çoğu, gelişmekte olan ülkelerde %60 ila %80'i, kadınların omzunda. Buna rağmen kadınlar mülkiyet haklarına, eğitim, finansman, teknik destek, teknolojik araçlara erkeklere göre daha az erişiyor ya da hiç erişemiyor. Gıda döngüsündeki hayati rolleri ve katkıları görmezden geliniyor. Karar alma süreçlerine dahil edilmiyorlar.

Buna karşılık kadın üreticiler toplumun ihtiyacı olan ürünleri üretmek için bir araya geliyor; üretim verimliliklerini artırmak, kısa tedarik zincirleri ile doğrudan topluma erişmek, bilginin paylaşılması, finansal hizmetlere ve tarımsal desteklere ulaşmak, doğal kaynakların etkin kullanımı gibi konularda etkili çözümler üretiyor ve hayata geçiriyor. Covid-19 salgın sürecinde de gördüğümüz üzere krizlere karşı daha dayanıklı olan küçük ölçekli bu girişimler; küresel tedarik zincirleri kesintiye uğradığında gıda tedarikinin devam etmesini sağlayabiliyor. Kadınlar ilham verici ortak girişimleri ile dünyayı besliyor!

3 Aralık’ta Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinde simultane çeviri yoluyla ZOOM üzerinden yapılacak panel, Türkiye saatiyle 15:00’te başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.

Panel katılım kaydınızı oluşturmak için tıklayın.


Önemli: Katılım için kayıt gereklidir.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği finansal desteği ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen “Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” kapsamında yapılmaktadır.