Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’nun İkinci Dönemi Tamamlandı

Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’nun İkinci Dönemi Tamamlandı

2002’de beraber çalıştığımız kadın grupları ile başlattığımız kadın kooperatifi hareketinin daha da güçlenmesi için, her sene olduğu gibi 2022’de de birçok destek programı yürüttük. Yerel ve bölgesel kalkınmada çok önemli bir rol oynayan, yoksul kadınların ekonomiye aktif katılımlarını destekleyen kadın kooperatiflerinin ekonomik girişimlerinin sürdürülebilirliklerinin artması ve daha fazla kadına gelir elde etme imkânı sunabilmesi için hayata geçirdiğimiz “Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu” da bunlardan biriydi. 

Pandeminin ekonomik etkilerinin hâlâ hissedildiği, üzerine artan enflasyon ve düşen alım gücünün de eklendiği 2022’de kooperatiflere verilen bu fon desteği özellikle önemliydi. Kadın kooperatifleri bu fonla yeni iş kollarında ekonomik girişimler başlatmak için araştırmalar ve fizibiliteler yaptılar. Mevcut girişimlerinin üretim, hizmet, pazarlama ve satış kapasitesini artırma, ürün geliştirme, enerji tüketimi ve çevre kirliliğini azaltma, teknolojik ve dijital altyapıyı geliştirme, mevzuata ve kalite standartlarına uyum sağlama konularında çalışmalar yürüttüler. Ayrıca kendi illerindeki diğer kadın kooperatifleriyle üretim, tedarik, pazarlama, satış, nakliye süreçlerinde ortaklıklar kurdular.

Fonun Kaynağı KEDV’in Yine Gönüllü Koşucuları ve Bağışçılarından Sağlandı

2020-2021 döneminde fona 53 kadın kooperatifi başvurdu. Bağımsız değerlendirme komitesinin puanlaması sonrasında 15 ilden 28 kadın kooperatifi, toplam 310 bin TL’lik fonu almaya hak kazandı. İlk dönemin bitmesinin ardından, Eylül 2020-Mayıs 2022 arasında 9 maratonda KEDV adına koşan gönüllü koşucularımız ve bağışçılarının desteğiyle oluşturulan 2022 yılı fonu için ise 480 bin TL’lik bir kaynak yaratıldı. Bu fona başvurular 25 Şubat 2022’de alınmaya başlandı. 42 kooperatif ve 1 ortaklık (5 kooperatifin iş birliğiyle kurulan ve 7 diğer kooperatifle iş birliği yapan Manisa koordinasyonu) fon başvurusunda bulundu. Bu yıl da oluşturduğumuz bağımsız değerlendirme komitesi tüm başvuruları değerlendirdi. Puanlamaları sonucu, Manisa koordinasyonu çatısı altında buluşan 5 kooperatif ve 19 kadın kooperatifi fon desteğinden yararlanmaya hak kazandı.

İkinci Dönemde Fonla Desteklenen Çalışmalar

Fonun ikinci döneminde Adana, Bandırma, Gaziantep, Çorum, Erzurum, Hatay, Kocaeli, Konya, Hakkâri ve Kayseri’nin de içinde bulunduğu 14 ilden 24 kadın kooperatifi fon desteğinden yararlandı. Aralarında Verim Kadın Kooperatifi, Begonvil Kadın Kooperatifi, Bandırma Üreten Kadınlar Kadın Kooperatifi, Gaziantep Kadın Kooperatifi, Laçin Kadın Kooperatifi, Medeniyetler Bahçesi Kadın Kooperatifi, Karamürsel Kadın Kooperatifi, Sürdürülebilir Doğal ve Adil Yaşamı Destekleyen Kadın Kooperatifi, Tarımda Kadın Kooperatifi ve Herkari Kadın Kooperatifi’nin de bulunduğu kadın kooperatifleri fon ile şu çalışmaları hayata geçirdiler:

 • “Manisa Koordinasyonu” ortaklığı ile, her biri farklı üretim yapan 12 kooperatif güzel bir iş birliği örneğini hayata geçirdiler. Kooperatiflerin özel ürünleriyle Manisa Sepeti’ni oluşturarak satışa sundular.
 • 7 kadın kooperatifi bilgisayar, web sitesi, online satış sitesi gibi teknolojik ve dijital altyapılarını iyileştirdiler; tanıtım ve dijital pazarlama alanlarında yatırım yaptılar.
 • 5 kadın kooperatifi ambalaj, etiket tasarımı ve üretimi, barkod ve paketleme konularındaki eksiklerini tamamladılar. Ürünlerinin teknik analizini yaptırdılar.
 • 1 kooperatif gerçekleştirmeyi planladığı iş fikirlerinin fizibilitesini yaptırarak saha ziyaretinde bulundu.
 • 2 kadın kooperatifi çevre odaklı projeler yürüttüler. Anadolu arılarının sayısı artırılarak, solucan gübresiyle daha sağlıklı bir üretime katkı sağlandı.
 • 8 kadın kooperatifi malzeme, hammadde, ekipman gibi eksiklerini gidererek, bu sayede üretim kapasitelerini artırdılar. Ayrıca mekânlarının tadilatını yaparak üretim koşullarını iyileştirdiler.
 • Bu destekler sayesinde unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar kadınlar eliyle canlandırıldı. Tarihi Bodrum Bezi, Tarihi Adana Bezi, coğrafi işaretli el dokuması Dastar fon desteğinin de katkılarıyla yeniden üretildi.  Tıbbi aromatik bitkiler işlenerek sağlıklı ve katkısız gıda üretimi desteklendi. Beceri eğitimleriyle pek çok kadın üretim sürecine dahil oldu.

2022 Fonu kapsamında 24 kadın kooperatifinin 611 ortağı desteklenmiş oldu. 30’un üzerinde yeni kadın kooperatiflere ortak oldu. Yürütülen projeler ile kooperatifler yaklaşık 1.500 kadına erişim sağladı. Beceri ve güçlendirme eğitimleri ile üretim süreçlerine katılımları desteklendi.

S.S. Sürdürülebilir Doğal ve Adil Yaşamı Destekleyen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Toplumda erkek işi olarak bilinen arıcılığın kadınlar tarafından da yapılabileceğini gösterdi. Bu sayede bulunduğumuz bölgede özellikle kadınların, sosyal hayat içerisinde görünürlüklerini artırmak için öncü olduk.

S.S. Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’ndan aldığımız destekle “7 Bölge 7 Ürün” projemiz kapsamında proje uygulama alanı, Şarkikaraağaç İlçesi’nin Çiçekpınar Beldesi olarak belirlendi. Bu durumda belde halkından gelen istekler etkili oldu. Farklı illerde olduğumuzdan sürekli bir araya gelmek zor olabiliyordu. Ancak Covid-19 döneminde online iletişimin hız kazanması ve sistematik olarak uyguladığımız çalışma programımız ile iş süreçlerimizi aksaklık olmadan düzenli toplantılarla sürdürdük. Kooperatif olarak en büyük hedeflerimizden biri tarım sektöründeki kadının, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sunacak projeler üretmek oldu. Yaşadığımız en büyük güçlük, projelerimizi hayata geçirmek için olan finansal yetersizliğimizdi. Ancak bu proje ile kısmen de olsa bu güçlük aşıldı. Kooperatif olarak yerel kadınlarla çalışıp üretiyor olmamız belediyenin de desteğini almamızı sağladı. Ücretsiz aile işçisi kadınların doğrudan gelir elde etmeleri desteklendi.

S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi

Çevremizde bulunan otellere ürün koymadan katalog koyup sipariş aldık. Kataloğu görenler kendi modellerini çizip, bizim kumaşlarımızda uyguladılar. Görünürlük arttıkça siparişlerimiz de arttı. Katalog ile ürünlerimiz daha görünür olduğu için, bununla birlikte aylık ciromuzda da belirli bir artış oldu. Bölgedeki seyahat acenteleri kültür rotaları olarak bizim kooperatifimizi etiketlediler ve böylece satışlarımız arttı. Dastar ile ilgili uluslararası ticareti arttırmak için ‘’Moda Köyü ‘’ kurarak, tüm dünyadan tasarımcı ve dokuma ustalarının bir arada üretebileceği 3000 yıllık geçmişi olan Dastar’ı tüm kuşaklara aktarmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

S.S. Gaziantep Kadın Çevre Kültür ve Kalkınma Kooperatifi

Alınan fon, kooperatifimizin yapmayı planladığı heykel döküm atölyesinin gerçekleşmesine ve şehrin kültürel ve arkeolojik değerlerinin bu konuda eğitim alan kadınlar aracılığı ile üretilmesini sağladı.

Bu proje ile birçok ilkler gerçekleşti:

 • Heykel döküm alanında kadın üretici yetiştirildi.
 • İlk kez bir kadın kooperatifi tarafından faaliyet alanı olarak seçildi.
 • Gaziantep’te ilk olarak müzede yer alan arkeolojik ürünler hediyelik eşyaya dönüştürüldü.
 • Toplam 5 kooperatif ortağı, 15 dışardan davet edilen kadın ve 8 çocuk eğitime dahil edildi. Dışardan katılan 4 kadın kooperatifi de birlikte hareket ederek, sürekli üretime katılacağını bildirdi.
 • 6 adet kalıp kullanılarak 100 adet heykel üretildi. Mağazada ve online satışta teşhir edilmeye başlandı.
 • Kursiyerlerin ilk ürettikleri heykelleri ücretsiz almalarına izin verilerek, yakın çevrelerinde yaptıkları işin görülmesine ve projenin tanıtımına katkıda bulunuldu.
 • Yeni bir ürün gamı oluşturuldu.
 • Kursiyerlerden gelen talep üzerine onların önerdikleri bazı kalıplar hazırlandı. Kendilerini bu alanda geliştirmeleri için gerekli bilgiler verildi.
 • Kursların yeni gruplara ve eskilerin geliştirilmesine yönelik devam etmesi konusunda da talepler geldi. Bu konu kooperatifte değerlendirilmektedir.