Her Mahalleye Bir Yuva Kampanyası

Her Mahalleye Bir Yuva Kampanyası

Ülkemizde okul öncesi eğitime ulaşabilen çocukların oranı sadece %33. Maalesef bu oran yoksul mahallelerde çok daha az. Oysa 0-6 yaş arası, insanın gelişimi için mucize bir dönem…

Mevcut yönetmelikler yuvaların yaygınlaşmasını zorlaştırıyor ve maliyetleri arttırıyor. Artan maliyetler nedeniyle de yoksul mahallelerde yaşayan çocuklar bu hizmete ulaşamıyor. Kadınlar ise çocuk bakımı için hizmet alamadıklarından sosyal ve ekonomik hayata katlamıyorlar.  

Çözüm: KEDV’in Mahalle Yuvaları Modeli

Biz de KEDV olarak geliştirdiğimiz ve 33 yıldır uyguladığımız Mahalle Yuvaları modelini yaygınlaştırmak için bir kampanya başlattık. Bu modelde yuvaları o mahallede yaşayan kadınlar kuruyor, ortak liderlik gösteriyor ve mahallede yaşayan çocuklar için kaliteli okul öncesi eğitim imkanı yaratıyorlar.

KEDV olarak bu süreci baştan sona takip ediyoruz. Bu yoğun süreç, ihtiyaç tespitinden yuvanın yönetimi için gereken teknik eğitimlere kadar pek çok alanı kapsıyor.

Kadın kooperatifleri aracılığıyla daha çok mahallede yuva açılması ve kadın kooperatiflerinin yuva açma ve işletmesinde sürecin kolaylaştırılması için hermahalleyebiryuva.org adresinden kampanyaya imza verebilirsiniz.

Kadınlar birlikte güçlenerek ekonomik ve sosyal hayata katılsın, çocuklar kaliteli okul öncesi eğitim alsın.

Her Mahalleye Bir Yuva Kampanya Filmlerimiz

 

 

 

 

 

 

 

Her Mahalleye Bir Yuva