Dirençli Toplulukların İnşasında Kadınların Rolü ve Liderliği Paneli

Dirençli Toplulukların İnşasında Kadınların Rolü ve Liderliği Paneli

10 Şubat 15.00 @ZOOM

 

Dünyanın farklı bölgelerinden dirençli toplulukların inşasında rol olan kadınların bugüne kadar geliştirdikleri stratejileri, uygulamaları ve içinde bulunduğumuz salgın sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşacakları “Dirençli Toplulukların İnşasında Kadınların Rolü ve Liderliği Paneli”ne davetlisiniz.

KEDV olarak 34 yıldır, yoksulluk ve eşitsizliklerin olmadığı bir toplum yaratmaya katkıda bulunmak için dar gelirli kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye’de öncülüğünü yaptığımız kadın kooperatifleri ve diğer yerel kadın inisiyatiflerini yaygınlaştırılabilir başarılı örnekler yaratmaları için destekliyor, ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimlerini paylaşmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda organize ettiğimiz “Uluslararası Deneyim Paylaşımı Toplantıları” serisinin sonuncusunu, Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında dönemin inşasında artan önemleri sebebiyle dirençli toplulukların oluşturulmasında kadınların liderliğine ayırdık.

Hızla değişen ve daha karmaşık bir hal alan dünyada, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, iklim değişimi ile tetiklenen afetler, kaynaklara erişememe, toplumsal çatışmalar ve zorunlu göçler gibi krizlerin zararlarının bertaraf edilmesi, yönlendirilmesi ve bunlara karşı dirençli topluluklar inşa edilebilmesinde toplumsal örgütlülüğün en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın pek çok yerinde krizlerden en çok etkilenenlerin yoksullar ve kadınlar olduğunu biliyoruz. 1UNDP’nin raporuna göre, afetlerde kadınların ve kız çocuklarının ölme olasılığı erkeklerden 14 kat daha fazla iken BM rakamları, iklim değişikliği nedeniyle yerlerinden edilen insanların %80'inin kadın olduğunu gösteriyor. Covid-19 salgınıyla birlikte; karantinalar, okul ve gündüz bakım merkezlerinin kapatılması, yaşlı ve hasta bakımındaki yüklerin artması, daha çok enformel sektörde istihdam edilmeleri gibi nedenlerle kadınlar bu süreçten yine en çok etkilenen grup oldu. Öte yandan, bu eşitsiz koşullar içinde, mahallelerindeki mevcut duruma ve ihtiyaçlara dair en doğru bilgiye sahip olan kadınlar, fiziksel altyapıyı ve sosyal ilişkileri güçlendirerek; aileleri ve toplumlarını ayakta tutmak için liderlik rollerini sürdürüyorlar.

Dünyanın farklı yerlerinde yereldeki örgütlü kadınlar, geliştirdikleri komşuluk ilişkileri aracılığıyla kurdukları iletişim ağlarıyla toplumsal dayanışmayı örgütlüyor, kırsal ve kentsel alanlarda ekonomik üretimi sürdürüyor, kamu kaynaklarının yoksullar yararına kullanılması için politikaları etkilemeye çalışıyor ve ortak geleceğe sahip çıkmanın yöntemlerini geliştiriyorlar. Panelde Bangladeş, Malezya, ABD, Porto Riko ve Türkiye’den katılımcılar, bugüne kadar geliştirdikleri stratejilerini, uygulamalarını ve içinde bulunduğumuz salgın sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşacaklar.

 

10 Şubat’ta Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde simultane çeviri yoluyla ZOOM üzerinden yapılacak panel, Türkiye saatiyle 15:00’te başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.

 

Panele katılım kaydınızı oluşturmak için tıklayın.

 

Önemli: Katılım için kayıt gereklidir.

 

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği finansal desteği ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen “Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” kapsamında yapılmaktadır.

1 Gender and Disaster Risk Reduction - UNDP