Deprem Bölgesinde Çalışacak Ekibimiz ile Eğitimlerimizi Tamamladık

Deprem Bölgesinde Çalışacak Ekibimiz ile Eğitimlerimizi Tamamladık

KEDV olarak deprem bölgesi olan üç ilimiz Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da kadınlara ve çocuklara yönelik destek ve güçlendirme programlarını yürütecek olan ekibimizle, 11-14 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da bir araya geldik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarımızı, güçlendirme programlarımızla genişletiyoruz. Düzenlediğimiz bu eğitimle sahada çalışacak ekibimize; “Toplumsal Cinsiyet ve Afet”, “Afet Sonrası Yeniden ‘Daha İyi’ Yapılanma ve Sürdürülebilir Konteyner Kentler”, “Afet Alanında Psiko-Sosyal Yardım ve Toplum Örgütlenmesi”, “Kadın ve Çocuk Merkezi Modeli”, “Yardım Edene Yardım” gibi konuları aktararak beraber yürüteceğimiz çalışmaları planladık. Toplumsal cinsiyet, kadının görünmeyen emeği ve kadının üretimdeki üçlü rolünün önemi üzerine konuştuk. Katılımcılarımız ile yaptığımız grup çalışmalarında, kadınların bakış açısından ideal konteyner kent projelerini tasarlamalarını isteyerek, afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde kadın liderliğinin önemini, toplumsal cinsiyete duyarlı daha eşit, daha sağlıklı ve daha çevre dostu bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğini hep birlikte tartıştık.

 

Dr. Bülent İlik ile afetler sonrasında bölge sakinlerine psiko-sosyal destek için, toplumun doğru bir şekilde örgütlenmesi gerektiğini konuştuk. İnsan ilişkilerinde güven bağının tesis edilmesi, kadınlar için yeni iş kollarının kurulması, temel afet bilinci eğitiminin verilmesi, STK’larla iş birlikleri ve iyi bir koordinasyon ile yaratıcılığımızı geliştirerek krizlerden nasıl güçlenerek çıkabileceğimizi tartıştık.

 

Fatma Okçu, KEDV ile 1999 Marmara Depreminde bölgede yaşadığı tecrübeleri bizlere aktararak, Kadın ve Çocuk Merkezlerinin önemine değindi. Merkezlerimizin o günden bugüne kadar kadınları bir araya getiren ortak bir mekân, kapsayıcı ve katılımcı bir model olduğunu anlatarak, kadınların gücünün önemini vurguladı.

 

Prof. Dr. Ayşe Yönder ile devam eden bir diğer oturumumuzda ise yeniden daha iyi yapılanma üzerine konuştuk. Deprem ya da herhangi bir afet sonrasında uzun vadede fiziksel, sosyal ve ruhsal açılardan nasıl sağlıklı ve dirençli bir model geliştirebileceğimizle ilgili dünyadan örnekleri bizlerle paylaştı. Dayanışma ile özellikle de kadınların katılımıyla toplumun iyileştirilebileceğinin altını çizen Yönder, yeniden daha iyi yapılanma için vizyon ve birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

 

Depremin yaşandığı farklı bölgelerden eğitimimize katılan kadınlarla, kadının liderliğinin gücünü ve önemini hep birlikte bir kez daha tartıştık.