6. Kadın Kooperatifleri Buluşması

7-8-9 Mayıs 2018 6. Kadın Kooperatifleri Buluşması

7-8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği olarak 6. Kadın Kooperatifleri Buluşması'nı İstanbul'da gerçekleştirdik.

29 ilden, 83 kadın kooperatifinden toplam 154 temsilcinin katıldığı buluşmada 3 gün boyunca küresel sorunlara yerel çözümler arayarak, ekonomide kadın kooperatifleri için katılım alanları ve yeni iş alanlarını tanıdık. Mevzuatla ilgili bilgi aldık, sorunlarımızı bakanlık yetkilileriyle paylaştık. Kamu, özel sektör ve uluslararası kurumlarla bir araya geldik ve kooperatif çalışmalarımızı nasıl daha ileriye götürebileceğimiz üzerine akıl yürüttük. En önemlisi de, 2014 yılında kurduğumuz Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği çatısı altında stratejik önceliklerimizi göz önünde tutarak eylem planımızı çıkardık. 

6. Kadın Kooperatifleri Buluşması