Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu

KEDV'in "Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu" Başvuruya Açıldı!  

Kadın kooperatifleri için verdiğimiz eğitim, teknik destek ve danışmanlık, iş geliştirme, savunuculuk gibi desteklerin yanı sıra şimdi de vereceğimiz hibeler ile kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bugüne kadar pek çok kadın kooperatifi ile projeler kapsamında işbirliği yaparak kaynak aktardık, proje geliştirmelerine destek vererek fon verenlerle buluşturduk ya da doğrudan kadın kooperatiflerine fon aktardık. 2002 yılında birlikte çalıştığımız yerel kadın gruplarıyla başlattığımız kadın kooperatifleri hareketini, açtığımız Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu’yla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.  

Bu fonla, yerel ve bölgesel kalkınmada çok önemli bir rol oynayan, yoksul kadınların ekonomiye aktif katılımlarını destekleyen kadın kooperatiflerinin, ekonomik, sosyal ve yönetim altyapılarını güçlendirmelerini ve sürdürülebilir iş modelleri yaratmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu kapsamında kadın kooperatiflerine;

  • İşlerini ve ürünlerini geliştirmeleri,  
  • Ortak sayılarını ve kadınlara erişimlerini artırmaları,  
  • İletişim ve savunuculuk çalışmaları yürütmeleri ve
  • COVID-19’la ilgili yasal gereklilik ve yükümlülüklere uyum sağlamaları için mali destek sağlayacağız.  

Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu başvuru koşulları ve fonun kapsamıyla ilgili olarak detaylı bilgi almak için tıklayın.

Kadın Kooperatifleri Destek Fonu’ndan yararlanmak isteyen kadın kooperatiflerinin aşağıdaki belgelerle 25.10.2020 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir:  

  • Başvuru Formu ve Kooperatif Bilgi Formu: Detaylı ve eksiksiz doldurulmalı, yetkili(ler) tarafından kaşe ile birlikte imzalanmalıdır.   
  • Yetkili Organ Kararı: Kadın Kooperatifleri Destek Fonu’na başvuru yapmaya, onaylanması durumunda uygulamaya karar verildiğine ve proje belgelerini imzalamak için yetkili kişiye yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı sunulmalıdır.  
  • Yetkili kişilerin yetkilendirme belgeleri (imza sirküleri) iletilmelidir.
  • Taahhütname: Yetkili kişiler tarafından kaşe ile birlikte imzalanmalıdır.

"Başvuru Formu ve Kooperatif Bilgi Formu" dokümanını indirmek için tıklayın.

"Taahhütname" dokümanını indirmek için tıklayın.

Dikkat!
Başvuru yapacak kadın kooperatifleri yukarıda listelenen belgeleri, açıklamalara uygun şekilde hazırladıktan sonra taratarak kadinkooperatifleri@kedv.org.tr adresine e-posta ile göndermelidir. Son başvuru tarihi 25.10.2020’dir.
Fon ile ilgili tüm sorularını​z için kadinkooperatifleri@kedv.org.tr e-posta adresinden ya da 0212 292 2672 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.