Proje Koordinatörü

1986 yılında kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. KEDV, bu kapsamda kadınların yerel kalkınmada liderliğini güçlendirmeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri, örgütlenme çalışmaları, girişimcilik destekleri ve benzeri programlar yürütmektedir.

KEDV, yerelde dar gelirli kadınlarla yürüteceği faaliyetler için tam zamanlı Proje Koordinatörleri aramaktadır.

Sorumluluklar

 • KEDV’in yerelde yürüttüğü projelerin koordinasyonunu iş planlarına, hedeflerine ve bütçesine uygun olarak gerçekleştirmek
 • Projelerin detaylı iş planlarını oluşturmak, iş planlarına uygun olarak insan kaynağını ve finansal kaynakları planlamak, faaliyetlerin planlara göre gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Projelerin faaliyetlerinin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması süreçlerini koordine etmek
 • Projeler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun dönemli ve etkin iş birlikleri geliştirmek
 • Ara dönemde ve yıl sonunda projelerin finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak
 • Proje paydaşlarının kapasitelerini tespit etmek, bu kapasitelerin etkili ve uyumlu şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Proje ekibinin projenin hedefleri doğrultusunda çalışabilmesi için liderlik ve koordinasyonu sağlamak
 • Fon veren kurumlar ile ilişkileri yürütmek, kurumu ilgili toplantılarda temsil etmek
 • Projenin KEDV’in kadınlarla çalışma ilkeleri doğrultusunda, kadın gruplarıyla yakın iletişim ve işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak

Aranan Özel Nitelikler

Projelerden biri için aşağıdaki nitelikte adaylar aranmaktadır:

 • Kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında kapasite geliştirme ve iş geliştirme konularında profesyonel deneyimli
 • Ekonomik ve pazar araştırmalarının takibi ve analizi konusunda deneyimli
 • Kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında çalışan uluslararası, ulusal ve yerel kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve uzmanlar ile işbirlikleri oluşturmak, proje faaliyetlerine etkin şekilde dahil olmalarını sağlamak konusunda deneyimli

Aranan Genel Özellikler

 • Proje döngüsel yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip
 • En az 5 yıllık (tercihen STK’larda) iş deneyimine sahip
 • Tercihen kadınlara yönelik güçlendirme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • Üniversite mezunu
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerileri kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Temel araştırma, analiz ve analitik düşünme becerisine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışan
 • Koordinasyon, zaman yönetim ve iş takip becerisi yüksek
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan, kadın

İlgilenen adayların detaylı öz geçmişlerini “Proje Koordinatörü” konusuyla 5 Kasım 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.