Kadınların Sesine Kulak Ver: DEPREMDEN SONRA ADİL VE EŞİT BİR TOPLUM KURALIM!

6988 imzaAfetler, kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor. Kadınların deprem öncesinde maruz kaldığı eşitsizlikler, deprem ve sonrasındaki şartlar nedeniyle daha da derinleşiyor. Üstelik afet çalışmalarında kadınların durumları ve ihtiyaçları genellikle ikinci, hatta üçüncü planda kalıyor. Öte yandan kadınlar afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına da dahil edilmiyor. Bu da kadınların özel ihtiyaç ve önceliklerinin göz ardı edilmesine yol açıyor. Gelinen noktada bu ihtiyaç ve önceliklerin anlaşılmadığı, adil ve katılımcı olmayan acil yardım, yeniden yapılanma ve kalkınma çalışmaları kadınları da kapsayan gerçek bir katkı sağlamaktan çok uzak kalıyor.

Bölgede yaraların sarılması için çalışmalarımıza ilk günden başladık ve en az 3 yıl boyunca kadınların hayatlarını daha iyi bir şekilde yeniden yapılandırmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bölgede çalışan, sorumluluğu olan herkesin dikkatini bu konuya çekmek için bugün bize destek vermelisin!6988 kişi imzaladı.
Hedefimiz 20.000

Depremden etkilenen kadınların özel ihtiyaçları ve öncelikleri anlaşılamadan adil ve katılımcı acil yardım, yeniden yapılanma ve kalkınma çalışmaları yapılamaz.

Ben de deprem bölgesindeki tüm çalışmaların kadınların katılımını ve ihtiyaçlarını gözeten bu kapsayıcı yaklaşımla yürütülmesini savunuyorum!