Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu 2. dönemi tamamlandı

 

"Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu”nun 2. dönemi tamamlandı!

2002 yılında beraber çalıştığımız kadın grupları ile başlattığımız kadın kooperatifi hareketinin daha da güçlenmesi için her sene olduğu gibi 2022’de de birçok destek programı yürüttük. Yerel ve bölgesel kalkınmada çok önemli bir rol oynayan, yoksul kadınların ekonomiye aktif katılımlarını destekleyen kadın kooperatiflerinin ekonomik girişimlerinin sürdürülebilirliklerinin artması ve daha fazla kadına gelir elde etme imkanı sunabilmesi için hayata geçirdiğimiz “Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Destek Fonu” da bunlardan biriydi.

Pandeminin ekonomik etkilerinin hala hissedildiği, üzerine artan enflasyon ve düşen alım gücünün de eklendiği 2022 yılında kooperatiflere verilen bu fon desteği özellikle önemliydi. Kadın kooperatifleri bu fonla yeni iş kollarına yönelik fizibiliteler yaptılar; mevcut girişimlerinin üretim ve hizmet kapasitesini artırma, ürün geliştirme, pazarlama ve satış kapasitesini artırma, enerji tüketimini ve çevre kirliliklerini azaltma, teknolojik ve dijital altyapısını geliştirme, mevzuata ve kalite standartlarına uyum sağlama konularında çalışmalar yürüttüler.

Fonun kaynağı yine KEDV’in gönüllü koşucuları ve bağışçılarından sağlandı

Eylül 2020 ile Mayıs 2022 arasında 9 maratonda KEDV adına koşan gönüllü koşucularımız ve bağışçılarının desteğiyle oluşturulan 2022 yılı fonu için 480 bin TL’lik bir kaynak yaratılmıştı. Bağımsız değerlendirme komitesinin puanlamaları sonucu 19 kadın kooperatifi ve Manisa İl Koordinasyonu çatısı altında buluşan 5 kooperatif fon desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda kadın kooperatiflerinin 611 ortağı desteklendi, 30’un üzerinde yeni kadın kooperatiflere ortak oldu. Yürütülen projelerle kooperatifler yaklaşık 1500 kadına erişti, beceri ve güçlendirme eğitimlerine, üretim süreçlerine katılımları desteklendi.

 

Aldıkları fonla daha da güçlenen Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi "Ham maddelerin pahalılığı ve satış azlığı nedeniyle üretememe noktasına gelmiştik. Verilen ham madde desteği sayesinde yeniden üretmeye başladık. Şimdilik görece az sayıda olsa da, pandemi ve ekonomik krizin getirdiği yalnızlaşma ve umutsuzluk duygusu içindeki insanlara ulaşabilmek, hem bize hem onlara umut verdi." dedi.

 

Siz de aylık düzenli bağışlarınızla KEDV Eşitlik Elçileri arasına katılın, bu kadın hikayelerinin sayısının artmasını destekleyin!