Kadın Kooperatifleri Hareketi her gün daha da güçleniyor!

 

Kadın Kooperatifleri Hareketi il ve bölge düzeyindeki ağlarıyla güçleniyor!

Avrupa Birliği finansal desteğiyle, KEDV ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ortaklığında yürüttüğümüz “Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerini Güçlendirme Projesi" kapsamında, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ağlar kurmasını destekledik. Türkiye’nin 7 bölgesi ile İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa illerindeki mevcut il ağlarının güçlenmesi için ağ geliştirme, örgütlenme ve savunuculuk çalışmalarını kolaylaştırdık. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Hatay illerindeki ağların kuruluşunu destekledik.

Kadın kooperatiflerinin kurdukları ağların yereldeki liderliğini desteklemek amacıyla “Bölgesel Ağlar Destek Programı”nı geliştirdik. 21 kadın kooperatifi temsilcisi, 300’e yakın kadın kooperatifine ulaşarak saha ziyaretleri gerçekleştirdi, veri toplama çalışmasıyla kooperatiflerin ihtiyaç önceliklerini belirledi.

Bu yıl, iletişim ağlarımızdaki 600’e yakın kadın kooperatifinden 1029 temsilciyle iletişim ve iş birliklerimizi sürdürdük. Ayrıca, kadın kooperatifi kurmak isteyen kadın grupları ve yeni kurulan kooperatiflerden 397 kadınla kooperatifçilik, kadın kooperatifleri mevzuatı ve kooperatif kuruluş süreçlerini konuştuk. Bilgilendirme oturumları sonrası, kooperatiflere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık destekleri sağladık ve uzmanlarla bir araya getirdik.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, kentlerde kadınların yerel yönetim süreçlerine katılımını destekleyerek, kadınların kooperatifler aracılığıyla kent konseylerine ve karar alma süreçlerine katılımlarını kolaylaştıracak erişilebilir ve sürdürülebilir mekanizmaların oluşumunu da destekliyoruz.


 

KEDV’in sekretaryasını yürüttüğü Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, örgütsel kapasitesini artırarak kadın kooperatifleri hareketini güçlendiriyor!

Simurg, geçen yıl ortak sayısındaki ciddi artışla genişledi. Savunuculuk, örgütlenme ve iletişim alt çalışma gruplarıyla örgütsel kapasitesini artırmaya yönelik eylem planları hazırladı ve uygulamaya başladı. 2022’de ortaklaşa yürüttüğümüz savunuculuk çalışmalarıyla, kadın kooperatiflerinin ihtiyaç ve taleplerini Meclis, Bakanlıklar, Meslek ve Ticaret Odaları ile yerel yönetimlere ilettik.

 

Kadın kooperatiflerinin “Sosyal Dayanışma Ekonomisi” çerçevesinden değerlendirilmesine yönelik araştırmalar yapıyor, eğitim modülleri geliştiriyoruz!

20 kadın kooperatifinden 30 temsilcinin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirdiğimiz buluşmada kooperatifçilik, kooperatif kuruluşu ve mevzuatı, kooperatiflerde yönetim ve yönetişim konularında eğitimler düzenledik. Türkiye’nin dört bir yanında görev almak üzere seçilen kadın kooperatifleri ekibiyle pilot oturumlar uyguladık. 2023’te ülkemizin her yerinde kooperatifleşmek isteyen ve mevcut kooperatiflerini güçlendirmek isteyen kadınlarla bir araya gelmek için heyecanlıyız!

 

Kadın kooperatifleri iklim değişikliğine karşı dirençli bitkiler yetiştiriyor!

KEDV olarak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cemre Hareketi ve Yelki Kadın Kooperatifi ile birlikte yer aldığımız “Yarımadanın Şifalı Kadim Otları" projesinde, Ege otlarının tanıtımını ve sürdürülebilir üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğinin yarattığı çok boyutlu krizlerle mücadelede ön saflarda yer alan kadınların üstlendikleri rol ve sorumluluğun bu proje ile yaygınlaştırılabilir bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.