Gaziantep ve İstanbul Kağıthane’de kadınların liderliğinde dirençli mahalleler oluşturmak için çalıştık!

 

Gaziantep ve İstanbul Kağıthane’de kadınların liderliğinde dirençli mahalleler oluşturmak için çalıştık!
 
1999 Marmara Depreminden sonra geliştirdiğimiz Dirençli Mahalle Programımız ile kadınları, ailelerini ve yaşadıkları mahalleleri afet ve kriz durumlarına karşı güçlendirmeyi ve kadınların yerel kalkınma süreçlerine katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz.  

Geçen yıllarda Gaziantep Akyol Mahallesinde pilot olarak uyguladığımız programı bu dönem Gaziantep’in 15 mahallesinde ve İstanbul Nurtepe Mahallesinde yaygınlaştırdık. Programda yer alan yerel ve mülteci lider kadınlar, yürüttükleri yoğun saha çalışmaları sonucunda binlerce kadına ulaşarak komşu grupları kurdular. Komşu gruplarıyla uzmanların da desteğiyle dirençli mahalle, kent hakkı, yerel yönetim süreçlerine katılım, iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaptık. Toplumsal cinsiyet ve liderlik eğitimleri düzenledik.

 

Mahalleleri daha dirençli hale getirmek için, dirençlilik göstergelerini belirleyip, mahallelerin risk ve kaynak haritalarını oluşturduk. Komşu gruplarıyla ve mahalledeki diğer aktörlerle toplantılar yaparak, çözüm önerileri geliştirdik ve Mahalle Eylem Planlarını hazırladık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile kurulan iş birliğiyle, geliştirilen çözümler hayata geçirilmeye başlandı, mahallelerde yeşil alan, trafik ve ışıklandırmaya ilişkin düzenlemeler yapıldı.

 

 

Dirençli Mahalleler için dijital araçlar geliştirdik!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirdiğimiz “Dirençli Mahalle Uygulaması” Gaziantep Bilişim A.Ş. tarafından Türkçe ve Arapça olarak tasarlandı. Bu uygulamayla kadınlar, akıllı telefonları aracılığıyla yerinde ihtiyaç tespiti yapıp, çözüm önerilerini iletebiliyorlar.