Daha Eşit Bir Gelecek

13394 imza#dahaeşitbirgelecek için ben de KEDV’in ve binlerce kadının eşitlik mücadelesini destekliyorum.

Bugün içinde yaşadığımız ekonomik sistem hiç adil değil. Türkiye'nin en zengin 16 milyarderinin serveti halkın en alt %50’lik kesiminin servetinden fazla. Halbuki dolar milyoneri ve milyarderlerine uygulanacak bir servet vergisi ile her yıl 12,5 milyar dolar gelir yaratılabilir. Bu gelirle sağlık bütçesi %47, eğitim bütçesi %54 ve sosyal harcamalar bütçesi %139 artırılabilir. Ayrıca bu vergi geliri ile;

 • 1 çocuk için eğitim yılı boyunca günlük 100 TL beslenme öğünü verilerek, 20 milyon çocuğa erişilebilir.
 • 550.000 uzman doktor daha istihdam edilebilir.
 • Emekli maaşı alan yaklaşık 16 milyon kişiye her ay ek 2.000 TL ödenebilir.
 • Kayıtlı 5 milyonun üzerindeki çiftçinin her birine yıllık 70 bin TL tarımsal destek verilebilir.
 • 2023’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Kadını Güçlendirme Programı”na ayırdığı 1 milyar 76 milyon TL’lik bütçe 12 katına çıkarılabilir.
 • 4.350 meslek lisesinin her birine her yıl 86 milyon TL kaynak sağlanabilir.
 • 0-5 yaş arası çocukların her biri için her yıl okul öncesi eğitime 1.250 dolar yatırım yapılabilir.
 • Tüm engelliler için kişi başına yılda 3.700 dolar bakım hizmeti ayrılabilir.

Veriler de gösteriyor ki eğer şimdi harekete geçmezsek ekonomiye katılım alanında kadın ve erkek arasındaki uçurum ancak 267 yıl sonra kapanabilecek.

Bu karanlık tabloyu değiştirmenin yolu birlikte mücadele etmek! Hepimiz için #dahaeşitbirgelecek ancak hayatın her alanında maruz kaldığımız eşitsizlikler için birlikte mücadele edersek kurulabilir. 

KEDV bu karanlık tablodan aydınlık günlere ulaşmamız için kadınlarla birlikte mücadele ediyor:

 • Yoksul mahallelerde mahalle yuvaları kurulması ve yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaşması için çalışıyoruz.
 • Kadınların mahallelerinde bir araya gelmeleri, kendi sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri için alanlar açıyoruz, iş birlikleri kurmalarını sağlıyoruz.
 • Daha çok kadının, kooperatifler aracılığıyla üretime katılması için finansal ve teknik destekler veriyoruz.
 • Mikro krediler ile dar gelirli kadın girişimcilere finansman sağlıyoruz.
 • Kadınların el emeği ürünlerini geliştiriyor, pazarla buluşturuyoruz.
 • Daha fazla kadının hayatın her alanında aktif katılımcılar olmaları için eğitimler veriyoruz.

Sen de #dahaeşitbirgelecek istiyorsan kampanyaya ismini ekle, binlerce dar gelirli kadının yanında olduğunu göster, mücadelelerini destekle!

 


13394 kişi imzaladı.
Hedefimiz 20.000

#dahaeşitbirgelecek için imzala, aramıza katıl!

İçinde bulunduğumuz dönem insanlık için çok yıkıcı. Ben de #DahaEşitBirGelecek istiyorum ve birlikte güçlü olduğumuza inanıyorum. Bu mücadelede yoksul kadınların ve KEDV'in yanındayım.

Kampanyaya ismini ekle, aydınlık günlere ulaşmamız için mücadele eden KEDV'in ve kadınların yanında olduğunu göster!