7863 imza#dahaeşitbirgelecek için ben de KEDV’in ve binlerce kadının eşitlik mücadelesini destekliyorum.

Bugün içinde yaşadığımız ekonomik sistem hiç adil değil. Pandemi ve beraberindeki ekonomik krizle yoksullar daha da yoksullaştı; oysa milyarderlerin gelirleri katlanarak arttı. Her alanda mevcut eşitsizlikler daha da keskinleşti; ama artan eşitsizlikler en çok kadınları etkiledi.

  • 2020’de kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı. 64 milyon kadın işini kaybetti. Çalışan kadınların %18’i ücretsiz izne çıkarıldı.
  • Çalışma yaşındaki kadınların %42’si ev içi işlerle ilgilenmek, çocuklar ve yaşlılara bakmak zorunda olduğu için iş gücüne dahil olamıyor.
  • Türkiye’de her üç kadından ikisi ekonomik hayatın dışında. Bu kadınların 11 milyonu bakım sorumluluğu nedeniyle iş gücüne katılamıyor. Üstelik kadın işsizliği, erkek işsizliğinden %39 daha fazla.

Veriler de gösteriyor ki eğer şimdi harekete geçmezsek ekonomiye katılım alanında kadın ve erkek arasındaki uçurum ancak 267 yıl sonra kapanabilecek.

Bu karanlık tabloyu değiştirmenin yolu birlikte mücadele etmek! Hepimiz için #dahaeşitbirgelecek ancak kadınların hayatın her alanında maruz kaldıkları eşitsizlikler giderilirse kurulabilir.

 

KEDV bu karanlık tablodan aydınlık günlere ulaşmamız için kadınlarla birlikte mücadele ediyor:

  • Yoksul mahallelerde mahalle yuvaları kurulması ve yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaşması için çalışıyoruz.
  • Kadınların mahallelerinde bir araya gelmeleri, kendi sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri için alanlar açıyoruz, iş birlikleri kurmalarını sağlıyoruz.
  • Daha çok kadının, kooperatifler aracılığıyla üretime katılması için finansal ve teknik destekler veriyoruz.
  • Mikro krediler ile dar gelirli kadın girişimcilere finansman sağlıyoruz.
  • Kadınların el emeği ürünlerini geliştiriyor, pazarla buluşturuyoruz.
  • Daha fazla kadının hayatın her alanında aktif katılımcılar olmaları için eğitimler veriyoruz.

Sen de #dahaeşitbirgelecek istiyorsan kampanyaya ismini ekle, binlerce dar gelirli kadının yanında olduğunu göster, mücadelelerini destekle!

 


7863 kişi imzaladı.
Hedefimiz 10.000

#dahaeşitbirgelecek için imzala, aramıza katıl!

İçinde bulunduğumuz dönem, insanlık için çok yıkıcı. Günbegün derinleşen eşitsizlikler karşısında milyonlarca kadın aşırı yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Buna rağmen dünyanın en zenginleri, her dakika acılarımızdan kâr etmeye devam ediyorlar. Artık bu eşitsizliklerle mücadele etmenin ve herkes için #dahaeşitbirgelecek kurmanın zamanı geldi!

Kampanyayı imzala, aramıza katıl ve bu karanlık tablodan aydınlık günlere ulaşmamız için mücadele eden KEDV'in ve kadınların yanında olduğunu göster!