Kapasite Geliştirme

Kapasite Geliştirme

KEDV; bireysel ve ortak önceliklerini belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak, kaynak tahsisi için yerel gündemi etkilemek üzere kadınların kapasitelerini geliştirmeyi ve aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar. Bu amaçla, Kadın ve Çocuk Merkezleri açarak kadınların bir araya geleceği kamusal alanlar yaratır, sosyal ve ekonomik girişimler başlatabilmeleri için bilgi ve becerilerini artırır, yerel idarecilerle diyaloglarını güçlendirir. Bu nedenle kadınların kendilerinin ve çocuklarının öncelikli sorunlarından hareketle, bu sorunları yerel gündeme taşıyarak herkes için uygun çözüm geliştirmek ve geliştirilen çözümler çerçevesinde yerel düzeyde çeşitli sektörlerin işbirliği sürecini başlatmak üzere örgütlenmelerini desteklemektedir. Bu kapsamda kadınların kolektif liderlik becerilerini geliştirmek üzere eğitim programları geliştirir ve uygular, kooperatifleşerek kendi bağımsız örgütlerini oluşturmalarına destek olur.

Örgütlenme/Kooperatifler : KEDV; kadınların ihtiyaç odaklı örgütlenmelerini desteklemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. Son yıllarda KEDV’in çabalarıyla kadınlar arasında kooperatifleşme hareketi başlamıştır. KEDV şimdiye kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 50’nin üzerinde kooperatifin kuruluşunu desteklemiş, kooperatif kurma ve yönetme konusunda bir eğitim programı geliştirmiş ve kılavuz hazırlamıştır. Kadın Kooperatiflerini desteklemek üzere kendi bünyesinde Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek Merkezi’ni oluşturmuştur. 2004 yılından itibaren Kadın Kooperatiflerinin bir araya gelmeleri, birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmeleri ve ortak sorunların çözümü için işbirlikleri geliştirebilmeleri için fırsatlar yaratmıştır. 2008 yılında da Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nın kuruluşunu kolaylaştırmıştır.

Detaylı bilgi için…  Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek Merkezi

Eğitim Programları : Kadınların gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları konularda (liderlik ve örgütlenme, finansal okuryazarlık, bilgisayar ve internet kullanımı, girişimcilik, mahalle anneliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, v.s.) bilgilerini ve kolektif liderlik becerilerini güçlendirmek üzere eğitimler organize ediyor. Eğitim programları KEDV’den eğitici eğitimi alan yerel kadın grupları/kooperatifleri tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde uygulanıyor. KEDV eğitim uygulayan gruplara eğitici, teknik altyapı, eğitim materyalleri, raporlama gibi konularda destek sağlıyor. Liderlik ve Örgütlenme Eğitimi kapsamında bugüne kadar 20’nin üzerinde ilde 50’ye yakında ilçede 2500’e yakın kadına ulaşıldı; Bilgisayar ve Internet Kullanımı Eğitimi için 6 ilde 10 kooperatife 24 adet bilgisayar desteği sağlandı; Finansal Okuryazarlık Eğitimi Citibank ve bu alanda deneyimli gönüllülerin desteğiyle yaygınlaştırılıyor.

İnceleme Gezileri : Kadınların ilgilendikleri alanlardaki “iyi uygulamalara” yönelik inceleme gezileri düzenliyor. Erken çocuk eğitimi başlatmak ya da kooperatif kurmak isteyen gruplar başta olmak üzere yeni girişimler başlatan gruplar deneyimli gruplarla buluşturuluyor ve programlı bir biçimde birbirlerinden öğrenmeleri sağlanıyor.

Değişim Toplantıları : Benzer faaliyetlerde bulunan kadın grupları deneyimlerini paylaşmaları için bir araya getiriyor ve yürüttükleri çalışmaları geliştirmeleri, yeni işbirlikleri geliştirmeleri ve programlarını zenginleştirmeleri için fırsat sağlanıyor.

Çok Ortaklı Toplantılar : Kadınların her türlü ortak girişimlerinde yerel düzeyde kabul görmeleri, bilgi ve kaynak paylaşmaları, toplumdaki diğer sektörlerle diyaloglarını geliştirmeleri için belediye ve kamu yöneticileri, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile rutin toplantılar düzenleniyor.

Toplumsal Cinsiyet Temelli Yerel Bütçe Sürecine Katılım: KEDV, 2006 yılında Beyoğlu Belediyesi ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü işbirliği ve Avrupa Birliği mali desteği ile Türkiye’de ilk kez kamu bütçelerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi için bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda Beyoğlu’nda yaşayan kadınların oluşturduğu Mahalle Komiteleri kanalıyla kadınların ihtiyaç ve öncelikleri tespit edilmiş, Belediye bütçesi kadınların ihtiyaç ve önceliklerine uygunluğu açısından analiz edilmiş ve bunların bütçeye yansıtılması için öneriler geliştirilmiştir. KEDV, bu deneyimini yazılı hale getirmiş ve bir video film hazırlamıştır. Ayrıca hazırladığı eğitim programıyla yerel grupların bu alandaki çalışmalarını desteklemektedir.