Erken Çocuk Bakım ve Eğitimi

Erken Çocuk Bakım ve Eğitimi

Türkiye’de erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine erişim hala sınırlıdır; yoksul kesimlerin çocukları bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. ECE hizmetleri çoğunlukla Bakanlıklar bünyesinde verilmekte ve denetlenmekte, kurum temelli tek bir  modele dayanmakta ve özellikle 5-6 yaş dönemi için, ilkokula hazırlık olarak anlaşılmaktadır. Bununla beraber yoksul kadınlara yönelik hemen hemen tüm programlar klasik bir sosyal hizmet anlayışı ile onları pasif hizmet alıcıları olarak gören bir tutum sergilemektedir. Böyle bir yaklaşım bu hizmetlere en fazla ihtiyaç duyan yoksul grupların bu hizmetleri yaygınlaştırmak üzere kendi yaratıcılıklarını kullanmalarını ve alternatif yollar üretmelerini engellemektedir. Oysa, kadınların görünmeyen liderlikleriyle, yoksullukla mücadele, aileyi ve toplumu ayakta tutma konusunda inanılmaz bir yaratıcılık ve çabaları vardır. Öte yandan, kadınlar, başka bağlamlarda doğal eğiticiler olarak kabul edilirler, ama iş çocuklara yönelik toplumsal hizmetlerin yaygınlaştırılmasına geldiğinde, mevcut yönetmeliklere de yansıyan; çocuk eğitimi annelere ya da ailelere bırakılmayacak kadar ciddidir ve yalnızca uzmanların işidir yaygın anlayışıyla kadınların bu alandaki gücü göz ardı edilmektedir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı KEDV-, on beş yıldan beri kadınların liderliğinde yerel kaynakları harekete geçirerek, özellikle dar gelirli bölgelerde erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. İstanbul, Marmara Deprem Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu’da yerel yönetimler ve mahalle halkı desteğiyle, anneler tarafından yönetilen 23 Kadın ve Çocuk Merkezi açmıştır. Bu merkezler, kadınların ortaklaşa çabaları ile kaliteli erken çocuk bakım ve eğitim hizmetleri verebileceklerini, yaratılan bu kamusal mekanda bir araya gelerek diğer sosyal ve ekonomik ihtiyaçları için girişimler başlatabileceklerini ve öncelikleri için yerel yetkililerle diyaloglarını geliştirebileceklerini göstermektedir. KEDV’in bu çalışmaları , erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin özellikle yoksullara nasıl ulaştırılacağı gibi temel bir soruya cevap getirmektedir.

YTÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre, bu hizmetlerin yaygınlaştırılması hem kadınlara yararı hem de hizmetin kalitesi açısından sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir model oluşturmaktadır. Çocuk, aile, eğitici ve toplumu buluşturan ve hepsi için karşılıklı bir öğrenme süreci yaratan eğitim yaklaşımını benimseyen bu modelde kadınların/annelerin girişimi ve özverileri ile esasında bir kamu hizmeti verilmektedir. Aile ve yerel kaynakların katkılarıyla, bulunduğu bölgenin gelir durumuna göre yaklaşık %60-80 oranında kendi kendine yetebilmektedirler. Diyarbakır ve Mardin’in çok dar gelirli mahallelerinde ise bu oran çok daha düşük olmakla birlikte hedef kitleye ulaşmayı garanti etmesi bakımından hala önemli bir işlevi vardır. Bu merkezlerin ilgili kamu programları ve kaynaklarından desteklenmesi, erken çocuk eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen bir kamu yönetimi (Milli Eğitim Bakanlığı) için çok düşük maliyetli bir yatırım olacaktır. Öte yandan, toplumun refahını düşünen tüm kesimler için, sosyal sorumluluk açısından en uygun çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu model toplumun ve çocukların refahı için duyarlı her kesim (belediyeler, kamu yöneticileri, üniversiteler, özel sektör, medya, v.s.), çocuklar ve aileleriyle paylaşabileceği becerileri olduğuna inanan herkes için toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilecekleri önemli bir fırsat yaratmaktadır. Çocuklar hepimizin geleceğidir diyorsak, geleceğin yetişkinlerinin toplumun refahında önemli rol alacağına inanıyorsak ve bu hizmetlerin her çocuğa ulaşmasını samimi olarak istiyorsak, sorumluluk yalnızca aile ya da devlet tarafından değil, toplumun refahından çıkarı olan herkesçe paylaşılmalıdır.