Erken Çocukluk Eğitimi

Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması

KEDV, 1987 yılından bu yana kadının ekonomik yaşama katılması açısından çok önemli bulduğu çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması için çalışmaktadır. Bu kapsamda mahalle destekli ve kadınlar tarafından yönetilen, alternatif eğitim programlarının uygulandığı Mahalle Yuvaları/Oyun Odaları ile, hem bu hizmetlerin  organizasyonu ve hem de eğitim yaklaşımı açısından yenilikçi bir model geliştirmiştir. Geliştirdiği model hem çocukların bakım ve eğitim ihtiyacına ve hem de dar gelirli kadınların kendi aileleri ve çevrelerinin yaşam koşullarını iyileştirme ve kamusal alanda var olma ihtiyacına çözüm getiren önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu modelde, kadınların liderliğinde verilen ECE hizmetlerinin hem yoksulluğun giderilmesinde ve hem de dar gelirli kadınların güçlendirilmesinde önemli bir strateji olduğu kanıtlanmıştır. KEDV çalışmaları Yıldız Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi‘nden akademik bir grup tarafından gönüllü olarak çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmiş ve yaygınlaştırılmaya değer bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli uluslararası yayınlarda yer alan KEDV modeli, 2005 yılında, erken çocuk eğitimi ve gelişimi alanında uluslararası bir yarışmada (MEDCHILD) “En iyi Uygulama”lar arasında seçilmiş ve ödül almıştır. 2007 yılında ise, Vanderbilt Universitesi (ABD) tarafından akredite edilmek üzere, ABD’den gelen bir ekip tarafından değerlendirilmiş ve yüksek eğitim kalitesi ile tüm dünyada yaygınlaştırılabilir bulunmuştur. KEDV’nin bu modeli yurt dışından benzeri grupların da (Kenya, ABD, Almanya, Kanada, Hindistan, Yunanistan, Hollanda, v.s.) ilgisini çekerek çeşitli kereler ziyaret edilmiştir. Aynı şekilde KEDV, daha fazla bilgi edinmek isteyen Hindistan, Endonezya, Iran’dan kadın gruplarıyla deneyimlerini paylaşmıştır.

KEDV bu model kapsamında, “Her Mahalleye Bir Yuva” hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarıyla, şimdiye kadar İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Diyarbakır, Mardin gibi 12 ilde, her yıl 2000’den fazla kadın ve çocuğun yararlandığı 23 Kadın ve Çocuk Merkezi açmıştır.

Bu modelde, KEDV öncelikle bu hizmete ihtiyaç duyan kadınları bir araya getiriyor. Kadınların mahallelerindeki 0-6 yaş çocukların durumlarını ve ihtiyaçlarını analiz etmelerini sağlıyor. Buna göre verecekleri hizmeti belirleyen kadınların yerel kaynakları mobilize ederek Kadın ve Çocuk Merkezi açmalarına destek veriyor ve kurumsal kimlik kazanabilmeleri için bu kadın gruplarının kooperatif kurmalarına destek veriyor. Bu merkezlerde, erken çocuk bakım ve eğitim hizmetleri ile kadınlara yönelik çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Mahalle Yuvaları : Kamu kuruluşları (SHÇEK) ve belediyeler desteğiyle, kadınlar tarafından yönetilen bu merkezlerde, çocuklar için yarım ya da tam gün erken çocuk bakım ve eğitim hizmetleri verilir. Bu hizmetlerin sürekliliği, KEDV desteğinin yanı sıra aileler, mahalle halkı ve yerel yönetimlerin katkıları ve kadın gruplarının ekonomik faaliyetlerinden elde edilen gelirle sağlanmaktadır.

Mahalle Anneliği :Erken çocuk eğitim hizmetlerini Merkez dışına yaygınlaştırmak amacıyla, eğitilmiş annelerin mahalledeki 0-6 yaş çocukları ve ailelerini ev ziyaretleri yoluyla desteklediği bir programdır.

Oyun Odaları /Oyun Grupları : 3-8 yaş arası çocukların kendilerine tahsis edilmiş mekanlarda, anneler denetiminde oyun oynayarak öğrendikleri ve yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir programdır.