Programlar

KEDV; kadınların, bireysel ve ortak önceliklerini belirlemeleri, ortak çözüm önerileri geliştirmeleri ve uygulamaları, kaynak tahsisi için yerel gündemi etkilemelerini kolaylaştırmak üzere kapasitelerini geliştirmeyi ve aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar. Bu amaçla KEDV kuruluşundan bu yana kadınlar açısından öncelikli olduğuna inandığı 4 temel konuda programlar geliştirmiş ve uygulamıştır. Aynı zamanda bu programların yerel kadın grupları tarafından yaygınlaştırılmasına destek vermektedir.

Erken Çocukluk Eğitimi

2

Ekonomik Güçlendirme

igd-2

Kapasite Geliştirme

degisim-3

Afete Hazırlık Programı

OLYMPUS DIGITAL CAMERA