Borç Verme Metodolojisi

Borç Verme Metodolojisi

MAYA, ekonomik olarak aktif olan veya olmak isteyen, ancak bankaların talep ettiği koşulları ve teminatları sağlayamadığı için finansal hizmetlere ulaşamayan dar gelirli kadınları hedeflemektedir. Bu sebeple geleneksel teminat sisteminin yerine kadınlar arasındaki dayanışmanın temel alındığı “Dayanışma Grupları”na kredi vermektedir. Her üyenin kendi borcuyla beraber diğer üyelerin borcundan da sorumlu olduğu bu Dayanışma Grupları, hem Maya’ya bir tür sosyal teminat sağlayarak riskini azaltır, hem de kadınların sorunlarını paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları için bir zemin sağlayarak toplum içindeki dayanışmayı güçlendirir.
Maya’nın kredilerinin koşulları şu şekildedir:
  • Krediler 3-5 kadından oluşan Dayanışma Grupları’na verilmektedir.
  • İlk kredi meblağı en az 100, en fazla 800TL’dir.
  • Krediler 6-12 ay vadelidir ve geri ödemeler haftalık olarak yapılmaktadır.
  • Maya’nın sürdürülebilirliğini sağlayacak bir hizmet bedeli alınmaktadır.
  • Krediden yararlananlar istedikleri takdirde tekrar kredi alabilmektedirler. Kredi miktarı tekrar kredilerde %25’i bulan düzeyde artar.

Maya, dar gelirli kadınların kredi ve girişimcilikle ilgili temel bilgileri edinmeleri ve daha bilinçli kredi kullanıcıları olabilmeleri için, kredi öncesinde kadınlara eğitim de vermektedir.