Uluslararası Çalıştay: Yerelden Küresele Kadınların Liderliği

Uluslararası Çalıştay: Yerelden Küresele Kadınların Liderliği 7-10 Haziran 2021

Covid-19 Sonrası Yeniden İnşa Süreçleri için Politika Araçları Geliştirme

Covid-19 salgını tüm dünyada refah ve sağlıkla ilgili çok büyük ölçekte bir kriz yarattı. Dar gelirli kadınlar, mevcut sistematik eşitsizlikler nedeniyle bu krizden daha fazla etkilendi. Tüm bunlara rağmen, dünyanın farklı yerlerinde mahallelerindeki mevcut duruma ve ihtiyaçlara dair en doğru bilgiye sahip olan kadınlar, fiziksel alt yapıyı ve sosyal ilişkileri güçlendirerek, kendilerini ve çevrelerini ayakta tutmak için liderlik üstlendi. Yerel düzeyde örgütlenen bu kadınlar, geliştirdikleri iletişim ağlarıyla toplumsal dayanışmayı örgütledi, kırsal ve kentsel alanlarda ekonomik üretimi sürdürdü, kamu kaynaklarının yoksullar yararına kullanılması için politikaları etkilemeye çalıştı ve ortak geleceğe sahip çıkmanın yöntemlerini geliştirmeye devam etti. Böylece kadınlar yerel kalkınmanın en temel unsuru haline gelirken, toplumun direncini de arttırdılar. Buna karşılık yaşamlarını doğrudan etkileyen karar alma süreçlerinin dışında bırakıldılar ve kaynaklara erişemediler.

Biz de KEDV olarak, pandemi sürecinde düzenlediğimiz çevrimiçi uluslararası toplantılarla; 14 ülkeden 32 kadın kuruluşu ve 1000’i aşkın katılımcıyla bir araya geldik. 7-10 Haziran tarihlerinde ise, 16 ülkeden 35 kadın kuruluşuyla “Yerelden Küresele Kadınların Liderliği” uluslararası çalıştayını düzenliyoruz. Huairou Komisyonu işbirliğinde düzenleyeceğimiz 4 günlük çalıştayda, kadınlar yerelden başlayarak karar alma ve kalkınma süreçlerine katılımlarını artırmak üzere ağları mobilize ederek hem kendi yerellerinde hem de ortaklaşa uygulayabilecekleri, politikaları etkilemeye yönelik araçlar geliştirecek. Çalıştayın sonunda kadınlar bu araçları uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve finans kuruluşlarıyla paylaşıp, görüşlerini alacak. Uluslararası çalıştayda belirlenen politika araçları, 11-12 Haziran tarihlerindeki ulusal çalıştayda Türkiye’deki yerel kadın kuruluşlarının proje kapsamında geliştirilen yerel eylem planlarını besleyecek. Aynı zamanda Huairou Komisyonu’nun başlattığı “Tabandan Kadınların Covid-19 Sonrası İnşa Platformu” ve “Tabandan Kadınların 2030 Girişimi”nin temel dayanağını oluşturacak, politika araçları bu platform ve girişimler ile hayata geçirilecek.

 

Bu etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği ile KEDV tarafından yürütülen “Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” kapsamında Huairou Komisyonu ortaklığında düzenlenmektedir.