KEDV Proje Koordinatörü

24 Mayıs 2021

1986 yılında kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. KEDV, bu kapsamda kadınların yerel kalkınmada liderliğini güçlendirmeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri, örgütlenme çalışmaları, girişimcilik destekleri ve benzeri programlar yürütmektedir.

KEDV, yerelde dar gelirli kadınlarla yürüteceği faaliyetler için tam zamanlı Proje Koordinatörleri aramaktadır.

Sorumluluklar

 • KEDV’in yerelde yürüttüğü projelerin koordinasyonunu iş planlarına, hedeflerine ve bütçesine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Projelerin detaylı iş planlarını oluşturmak, iş planlarına uygun olarak insan kaynağını ve finansal kaynakları planlamak, faaliyetlerin planlara göre gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Projelerin faaliyetlerinin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması süreçlerini koordine etmek,
 • Projeler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun dönemli ve etkin işbirlikleri geliştirmek,
 • Ara dönemde ve yıl sonunda projelerin finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Proje paydaşlarının kapasitelerini tespit etmek, bu kapasitelerin etkili ve uyumlu şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Proje ekibinin projenin hedefleri doğrultusunda çalışabilmesi için liderlik ve koordinasyonu sağlamak,
 • Fon veren kurumlar ile ilişkileri yürütmek, kurumu ilgili toplantılarda temsil etmek,
 • Projenin KEDV’in kadınlarla çalışma ilkeleri doğrultusunda, kadın gruplarıyla yakın iletişim ve işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak.

Aranan Özel Nitelikler

 • Projelerden biri için aşağıdaki nitelikte adaylar aranmaktadır:
 • Kentsel politikalar, kalkınma ve yerel yönetim süreçleri, katılım, şehir planlama ve/veya afet ve kriz yönetimi konularıyla ilgili literatüre hâkim, bu konularda profesyonel ya da akademik deneyimli
 • Niteliksel araştırma yöntemleri konusunda deneyimli

Aranan Genel Özellikler

 • Proje döngüsel yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip
 • En az 5 yıllık (tercihen STK’larda) iş deneyimine sahip
 • Tercihen kadınlara yönelik güçlendirme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • Üniversite mezunu
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerileri kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışan
 • Koordinasyon, zaman yönetimi ve iş takip becerisi yüksek
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan, kadın

İlgilenen adayların detaylı öz geçmişlerini “Proje Koordinatörü” konusuyla 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.