Kadın Kooperatifleri Koordinatörü

1986 yılında kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. KEDV, bu kapsamda kadınların yerel kalkınmada liderliğini güçlendirmeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri, örgütlenme çalışmaları, girişimcilik destekleri ve benzeri programlar yürütmektedir.


Sorumluluklar  

 • KEDV’in Türkiye genelinde yürüttüğü örgütlenme ve kooperatifleşme çalışmalarının koordinasyonunu yapmak  
 • Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, güçlenmelerine yönelik iş planı oluşturmak ve uygulamak, eğitim çalışmaları yürütmek
 • Bölgesel, ulusal toplantılar, değişim toplantıları yoluyla kadın kooperatifleri arasında ağ oluşturmak,  
 • Tematik çalışma grupları oluşturmak, bu grupların aktif çalışmalarını desteklemek ve izlemek
 • KEDV’in misyonu ve faaliyet alanı ile uyumlu alanlarda çalışma yapan, benzer yaklaşımlara sahip yerel gruplar, oluşumlar, inisiyatifler, dernekler, kooperatiflerle iş birlikleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun dönemli ve etkin iş birlikleri geliştirmek
 • İlgili projelerin finansal ve operasyonel olarak etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Ara dönemde ve yıl sonunda projelerin finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak

Aranan Nitelikler

 • STK’larda veya yerel kalkınma alanında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip  
 • Kadınlara yönelik güçlenme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Yerel yönetimler ve/veya özel sektörle iş birliği konusunda deneyimli   
 • Üniversite mezunu
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • İstanbul’da ikamet eden
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Projelerin finansal ve operasyonel yönetimi ve raporlaması konusunda deneyimli
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerisi kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen  
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Seyahat engeli olmayan kadın

İlgilenen adayların detaylı öz geçmişlerini “SPK0123” konusuyla 15.03.2023 tarihine kadar  ik@kedv.org.tradresine göndermelerini rica ederiz.