Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Bireysel Kaynak Geliştirme Projesi Kapsamında Çağrı Merkezi (İstanbul) Hizmeti Alımı ve Yüz Yüze Kaynak Geliştirme Projesi Kapsamında Yüz Yüze Kaynak Geliştirme (İstanbul ve İzmir) Hizmeti Alımı Yapılacaktır

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle iş birliği yapmaktadır.

KEDV’in 29.01.2001 tarihli, 2001-2009 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına kuruluş statüsü bulunmaktadır.

 

[Bu ihalelerin amacı, KEDV  Bireysel Kaynak Geliştirme Projesi Kapsamında çağrı merkezi hizmeti (İstanbul) alımı ve Yüz Yüze Kaynak Geliştirme Projesi kapsamında yüz yüze kaynak geliştirme (İstanbul ve İzmir) hizmeti alımı teklifleri almaktır.]

KEDV  Bireysel Kaynak Geliştirme Projesi kapsamında çağrı merkezi hizmeti (İstanbul) alımı ile ilgili ihalenin dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

DOSYA İNDİR

KEDV Yüz Yüze Kaynak Geliştirme Projesi kapsamında yüz yüze kaynak geliştirme hizmeti (İstanbul ve İzmir) alımı ile ilgili ihalenin dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

DOSYA İNDİR

 

Tekliflerin son teslim tarihi, ihale dosyasındaki şartlara göre [10.07.2024] saat 17:00'dır.

Teklifler, İhale dosyasında belirtilen şartlara göre, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı- Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak No:17 Beyoğlu İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese kargo veya iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Kargo ücreti göndericiye aittir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat esasına göre belirlenecektir. KEDV’in ihalenin tamamını veya bir kısmını kabul etme hakkı saklıdır.

Yayınımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sizden bir teklif almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Saygılarımızla,

Tuğba Ulaşoğlu 

Mali İşler ve İK Direktörü