esitle.org’a git, teraziyi dengelemeye çalış!

Türkiye’de 11 milyon kadın iş gücünün dışında. Peki, neden?

Günde yaklaşık 14 saat harcadıkları yemek, temizlik, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi ev işleri ve bakım sorumlulukları sebebiyle. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kadınlar, özellikle yoksul kadınlar, ağır ve eşit olmayan ev içi bakım sorumluluklarıyla karşı karşıya. Tam da bu sebeple dünyada çalışma yaşında olan kadınların %42’si iş gücüne dahil değilken bu rakam erkeklerde %6.

Salgınla birlikte kadınlar, erkeklerin yaklaşık 4 katından daha fazla ücretsiz ev işi ve bakım emeğini omuzladı. Erkekler ve diğer aile üyeleri ev işlerini paylaşsa bile neredeyse tüm yük hala kadınların üzerinde. Yapılan araştırmalar, bu durumun kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu da ortaya koyuyor.

Tüm bu dengesiz dağılım, hem cinsiyet hem de gelir eşitsizliğinin kalıcı hale gelmesine neden oluyor. Peki, bu adil mi?

Biz, KEDV olarak, 1986 yılından bu yana kadınların ekonominin aktif katılımcıları olmaları için çalışıyoruz. Eşit ve adil bir yaşam için ise #eşitle diyoruz.

 

Sen de şimdi #eşitlik için #hareketegeç

esitle.org’a git, teraziyi dengelemeye çalış, imzala ve çevrenle paylaş.

 

İmza kampanyamıza katılarak aşağıdaki taleplerimize sen de ses ver, kadınların ekonomik ve sosyal olarak eşit konumda olmalarına destek ol!

  • Refahın tüm kesimler tarafından adil biçimde paylaşılabilmesi için hayatın her alanında kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler giderilmeli,
  • Kadınların ekonomiye dahil olabilmesi, üzerlerindeki ağır bakım yükünün azaltılması için çocuk, yaşlı, engelli bakım hizmetleri toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmalı,
  • Bunun için ise bakım hizmetleri bir sektör olarak önceliklendirilip bu alandaki kamu hizmetleri ve altyapı yatırımlarına kaynak aktarılmalı,
  • Bakım sektörüne dahil olabilmeleri için kadın kooperatifleri desteklenmelidir.