Bakım Emeğinin Örgütlenmesi ve İş Modeli Örnekleri Paneli

Bakım Emeğinin Örgütlenmesi ve İş Modeli Örnekleri Paneli - 12 Kasım | 15.00 @ZOOM

Dünyanın birçok yerinden bakım emeğini örgütleyerek ekonomik girişimler başlatmış kadın grupları ve kooperatifleri ile bir araya geleceğimiz Bakım Emeğinin Örgütlenmesi ve İş Modeli Örnekleri Paneli’ne davetlisiniz.

Panelde, kadın grupları ve kooperatifleri deneyimlerini ve bu alanı düzenleyen kararları ve yatırımları etkilemek üzere oluşturdukları ortaklıkları ve savunuculuk çabalarını paylaşırken, kendi aralarındaki iletişimi de güçlendirmelerini hedefliyoruz.

KEDV olarak 34 yıldır, yoksulluk ve eşitsizliklerin olmadığı bir toplum yaratmaya katkıda bulunmak için dar gelirli kadınların kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çalışıyoruz. Türkiye’de öncülüğünü yaptığımız kadın kooperatifleri hareketini, başta bakım hizmetleri olmak üzere kalkınmanın çeşitli alanlarında başarılı örnekler yaratması için destekliyor, ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim paylaşmalarını amaçlıyoruz.

Bugün, tüm dünyada kadınlar ücretsiz bakım emeği ve ev işlerinin %75'inden sorumlu. Kadınlar, görünmeyen ev içi bakım emekleri ve yoksullukla mücadele deneyimleriyle, ailenin ve toplumun çarkını döndürüyor. Ancak üstlendikleri ücretsiz bakım sorumlulukları nedeniyle ekonomik, sosyal ve politik faaliyetlere katılamıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam’ın 2020 Eşitsizlik Raporu’na göre, kadınlar geçen yıl çocuk, hasta, yaşlı bakımı için her gün 12,5 milyar saat ücretsiz olarak çalıştı ve 10,8 trilyon dolarlık bir değer yarattı. Teknoloji endüstrisinin ürettiği değerin 3 katı, ilaç endüstrisinin ise 9 katı olan bu değer maalesef hesaplara dahil edilmiyor. Türkiye’de yaptığımız araştırmalardan elde edilen ilk verilere göre ise, ücretlendirilmeyen bakım emeğinin ekonomik değeri, ücretlendirilenin 4 katı. COVID-19 salgınıyla birlikte adil olarak paylaşılmayan ev işleri ve bakım emeği sorumluluğu, kadınların maruz kaldığı cinsiyet ve gelir eşitsizliğini de kalıcı hale getiriyor.

Öte yandan, yereldeki örgütlü, dar gelirli kadın grupları ve kooperatifleri bakım işlerini bir aile içi mesele olmaktan çıkarıp, kamusal bir hizmet meselesi haline getiriyor, içinde yaşadıkları toplumların bakım ihtiyacını karşılamak üzere başarılı hizmet örnekleri sunuyorlar. Bu kapsamda organize ettiğimiz “Uluslararası Deneyim Paylaşımı Toplantıları” serisinin üçüncüsünü bakım hizmetlerine ayırdık ve katılımınızdan mutluluk duyacağız.

12 Kasım’da Türkçe ve İngilizce dillerinde simultane çeviri yoluyla ZOOM üzerinden yapılacak toplantı, Türkiye saatiyle 15:00’te başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.

Katılımcı Kuruluşlar:

  • Çek Cumhuriyeti - Síť Pro Rodinu
  • Hindistan - Sangini Kooperatifi
  • İngiltere - Equal Care Kooperatifi
  • İtalya - Copernicus Konsorsiyumu
  • Türkiye - Tomurcuk Kooperatifi
  • Türkiye - İpekyolu Kadın Kooperatifi

Panel katılım kaydınızı oluşturmak için tıklayın.

Önemli: Katılım için kayıt gereklidir.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği finansal desteği ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen “Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” kapsamında yapılmaktadır.